Thường khi sao chép dữ liệu ngày tháng trên Excel sang file khác sẽ được giữ nguyên định dạng, kèm số liệu ngày tháng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp lỗi ngày tháng khi sao chép, cụ thể lỗi đổi ngày chậm đi 4 năm 1 ngày so với ngày chuẩn trong dữ liệu. Thời gian khi copy sẽ lệch đi so với thời gian chuẩn, buộc người dùng phải nhập lại dữ liệu.

Lỗi này là do cách tính trên Excel, do Excel sẽ tính ngày khởi điểm từ 1900-01-01 (dạng số là 43101), nhưng vì người dùng sửa lại thì ngày khởi điểm chuyển thành 1904-01-01 (dạng số là 41639). Điều này dẫn tới việc đổi ngày tháng khi tiến hành sao chép sang file Excel khác. Vậy làm sao để sửa lỗi ngày tháng trên Excel?

  • Hướng dẫn cách sửa lỗi ngày tháng đảo ngược trong Excel
  • Cách định dạng ngày tháng trên Excel
  • Cách chuyển dãy số thành ngày tháng trong Excel

1. Sửa lỗi ngày tháng trên Excel 2007 trở lên 

Bước 1:

Tại file Excel, chúng ta nhấn chọn vào biểu tượng Office rồi chọn Excel Options.

Cách sửa lỗi ngày tháng khi copy sang file Excel khác

Bước 2:

Trong giao diện Options nhấn chọn vào mục Advanced và kéo xuống dưới phần When calculating this workbook. Sau đó bỏ tích tại Use 1904 date system và nhấn Ok để lưu lại.

Cách sửa lỗi ngày tháng khi copy sang file Excel khác

 

2. Sửa lỗi ngày tháng trên Excel 2003

Cách làm này sẽ áp dụng với các phiên bản từ Excel 2007 trở lên. Trong trường hợp bạn dùng Excel 2003 thì nhấn vào mục Toosl tại thanh công cụ rồi chọn tiếp vào Options.

Cách sửa lỗi ngày tháng khi copy sang file Excel khác

Sau đó ở giao diện mới nhấn vào mục Caculation rồi bỏ tích tại 1904 date system, nhấn OK để lưu lại thay đổi.

Cách sửa lỗi ngày tháng khi copy sang file Excel khác

Nhu vậy với cách làm đơn giản trên, chúng ta đã sửa lỗi lệch ngày khi sao chép dữ liệu ngày tháng sang file khác trên Excel. Điều này do cách tính trên Excel mà bạn đã thiết lập trước đó.

Xem thêm:

  • Cách tính số ngày trong Excel
  • Cách hiển thị số 0 ở trước dãy số trong Excel
  • Cách tạo chỉ số trên dưới, viết số mũ trong Word

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here