PowerPoint không chỉ dùng để tạo những slide thuyết trình bài giảng, trình bày bài tập cho một chủ đề nào đó mà người dùng có thể tạo các kiểu trò chơi ngay trên PowerPoint. Trước đây Quản trị mạng đã từng hướng dẫn tới bạn đọc cách tạo trò chơi ô chữ trên slide. Và trong bài viết này bạn sẽ biết thêm cách để tạo trò chơi đoán hình ảnh.

Hình ảnh sẽ được che phủ bởi những mảnh ghép câu hỏi khác nhau. Từng câu hỏi sẽ có các phương án trả lời và khi hoàn thành xong chùm câu hỏi đó, miếng ghép sẽ dần biến mất và hiển thị hình ảnh gốc cần đoán. Thay vì kiểu đoán hình ảnh đơn giản, các thầy cô giáo có thể lồng ghép bài giảng vào từng câu hỏi để học sinh tham gia đoán. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo trò chơi đoán hình trên slide PowerPoint.

  • Cách tạo hiệu ứng chuyển động trên PowerPoint
  • Cách chèn chữ vào hình ảnh trong PowerPoint
  • Trình diễn biểu đồ 3D trong PowerPoint
  • Cách làm hiệu ứng chữ pháo hoa PowerPoint

Video trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Hướng dẫn tạo trò chơi đoán hình PowerPoint

Bước 1:

Tại slide PowerPoint chúng ta nhấn Insert rồi chọn Picture để chèn hình ảnh câu hỏi vào trong slide. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng các miếng ghép để che đi hình ảnh gốc này.

Người dùng chọn Insert, click vào tiếp mục Shapes rồi chọn hình chữ nhật.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 2:

Chúng ta sẽ vẽ hình để che đi toàn bộ ảnh gốc bên dưới. Tùy vào số lượng câu hỏi mà bạn vẽ số hình che phủ ảnh gốc tương ứng. Tiếp đến bạn chỉnh màu sắc, đường viền cho các miếng ghép tùy ý.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bạn có thể thêm hiệu ứng đổ bóng cho từng miếng ghép để tạo thêm tính nghệ thuật hơn.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 3:

Tiếp đến ở từng mảnh ghép sẽ là các câu hỏi với những phương án trả lời khác nhau. Khi trả lời đúng thì miếng ghép sẽ được mở ra.

Nhấn vào tab Home chọn New Slide rồi nhấn vào Title and Content để thêm slide cho câu hỏi số 1.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Tại slide mới hiện ra chúng ta nhập câu hỏi vào phần Text box bên trên và cũng tiến hành chỉnh sửa lại font chữ, size cho chữ,…

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 4:

Xóa phần Text box bên dưới rồi nhấn Insert chọn tiếp vào Shapes, chọn hình chữ nhật bo cạnh hoặc hình khác tùy bạn.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Tiếp đến bạn tạo thành các hình khác nhau rồi nhập các đáp án cho câu hỏi ở slide. Cũng chỉnh sửa lại khung hình, màu sắc, chữ viết,…

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 5:

Để chọn hiệu ứng cho các đáp án đưa ra, nhấn tab Animations và chọn hiệu ứng bất kỳ.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Nếu muốn tạo hiệu ứng cho đáp án đúng chẳng hạn đổi sang màu xanh, chọn đáp án sai thì đổi thành màu đỏ, bạn nhấn vào Animations > Add Animation > Fill Color trong phần Emphasis.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Trong phần Effect Options người dùng lựa chọn màu đỏ cho đáp án sai là A.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 6:

Nhấn tiếp vào Animation Pane ở góc bên trên. Tại thanh điều chỉnh hiệu ứng bên phải màn hình, chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng đổi màu của đáp án A vừa thêm rồi nhấn Timing.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Tại hộp thoại mới hiện ra, bạn chọn Triggers rồi nhấn vào Start effect on click of, chọn đến tên hình chứa đáp án A.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Chúng ta tiếp tục thực hiện gán màu, Timing cho đáp án sai còn lại và đáp án đúng trong Effect Options các bạn chọn màu xanh.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Kết quả chúng ta sẽ thấy ở từng đáp án có 2 hiệu ứng khác nhau.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 7:

Khi đã tạo xong câu hỏi cho slide đầu tiên, nhấn vào Insert biểu tượng trang chủ trong Action Button để thêm nút trở về giao diện đoán hình ảnh.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Vẽ biểu tượng lên slide ở vị trí gần cuối và hiển thị hộp thoại Action Settings. Nhấn vào tab Mouse Click và chọn Hyperlink to là First Slide để quay về giao diện đoán hình khi nhấn biểu tượng này. Nhấn OK để đóng hộp thoại. Như vậy đã tạo xong 1 slide câu hỏi.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 8:

Tiếp đến nhấn chuột phải vào slide câu hỏi 1 và chọn Duplicate Slide để tạo một slide mới giống slide này. Bạn tiếp tục tạo thêm các slide khác cho 4 mảnh ghép của hình gốc.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Nhấn vào slide số 3 và tiến hành chỉnh sửa lại câu hỏi và các đáp án. Chúng ta giữ nguyên hiệu ứng và chỉ cần nhập đáp án đúng cho ô có hiệu ứng chuyển màu xanh là được, những ô khác nhập đán án sai cho hiệu ứng màu đỏ. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian soạn slide.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 9:

Khi đã có đầy đủ slide câu hỏi quay lại slide đoán hình ảnh đầu tiên. Nhập số thứ tự cho từng miếng ghép.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Chọn tất cả 4 miếng ghépchọn Animations rồi chọn hiệu ứng trong phần Exit cho các miếng ghép biến mất và hiện hình ảnh.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Có thể chỉnh thêm thời gian các mảnh ghép biến mất trong phần Duration nếu muốn.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 10:

Để nhấn vào miếng ghép số 1, 2, 3, 4 sẽ tương ứng hiển thị slide câu hỏi số 1, 2, 3, 4 thì người dùng cần gán link cho từng miếng ghép. Nhấn chuột phải vào miếng ghép số 1 rồi chọn Hyperlink.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Hiển thị hộp thoại Insert Hyperlink, các bạn chọn Place in This Document. Tại phần Select a place in this document chọn vào slide số 2 nghĩa là câu hỏi số 1. Có thể xem nội dung slide ở bên cạnh phòng trường hợp chọn sai slide.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Tương tự thực hiện với miếng ghép số 2 chọn Hyperlink, trong hộp thoại Insert Hyperlink chọn Place in This Document và chọn Slide 3 cho câu hỏi số 2. Thực hiện với những miếng ghép còn lại.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 11:

Nhấn vào tab Animations và chọn Animation Pane. Trong khung này nhấn vào hiệu ứng Exit của miếng ghép 1 và chọn hình tam giác, chọn tiếp vào Timing.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Trong tab Timing nhấn vào Trigger chọn Start effect on click of và chọn đúng tên hình miếng ghép 1.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Tiếp tục thực hiện gán Trigger với miếng ghép 2, 3, 4 và trong Start effect on click of chọn tên hình của miếng ghép đó.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 12:

Tiếp tục tạo thêm hình để nhấn vào sẽ hiển thị đáp án hình ảnh cuối cùng hoặc Action Buttons đều được. Vẽ hình lên vị trí slide bạn muốn rồi nhập chữ Kết quả.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Tiếp tục tạo thêm khung hình để viết tên hình ảnh cần đoán. Có thể chỉnh thêm hiệu ứng cho tên hình ảnh.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Bước 14:

Nhấn vào khung hình chứa tên của hình ảnh rồi chọn tab Animations và chọn hiệu ứng hiện trong Emtrance.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Chọn biểu tượng tam giác cạnh tên hiệu ứng của ảnh kết quả và chọn Timing. Trong hộp thoại mới hiện ra chúng ta chọn Triggers và Start effect on click of. Chọn tên hình Kết quả khi nhấn vào sẽ hiển thị tên hình ảnh.

Cách tạo trò chơi đoán hình trên PowerPoint

Như vậy bạn đã tạo xong trò chơi đoán hình trên PowerPoint rồi đó. Khi tạo các slide câu hỏi xong người dùng cần liên kết tới từng miếng ghép của hình ảnh cần đoán là được. Phần chèn hiệu ứng cho từng miếng ghép và các câu hỏi bạn cần thực hiện theo thứ tự. Các hiệu ứng có thể lựa chọn khác với bài hướng dẫn đều được.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here