Khi xử lý file Excel có macros hay ActiveX Control, chúng ta sẽ liên tục gặp thông báo Privacy Warning. Để mở được file hoặc lưu dữ liệu người dùng phải nhấn vào nút OK để tiếp tục sửa hoặc nhập nội dung trong file Excel. Mặc dù thông báo này không làm ảnh hưởng tới nội dung nhưng liên tục xuất hiện sẽ gây khó chịu với người dùng. Vậy làm sao để tắt thông báo Privacy Warning trên Excel?

  • Cách sửa lỗi Excel “The formula you typed contains an error”
  • Cách tạo thông báo nhập dữ liệu trùng trên Excel
  • Khắc phục lỗi “File Error: data may have been lost” trên Excel

Hướng dẫn tắt thông báo Privacy Warning trên Excel

Thông báo Privacy Warning đầy đủ trên Excel có nội dung Privacy Warning: This document contains macros, ActiveX controls, XML, Expansion pack information, or Web component…. như hình dưới đây.

Cách tắt thông báo Privacy Warning trên Excel

Bước 1:

Bạn nhấn chọn vào Options trên Excel để vào phần thiết lập.

Cách tắt thông báo Privacy Warning trên Excel

Bước 2:

Trong giao diện mới nhấn chọn vào mục Trust Center ở danh sách bên trái giao diện. Nhìn sang bên phải nhấn chọn vào Trust Center Settings…

Cách tắt thông báo Privacy Warning trên Excel

Bước 3:

Chuyển sang giao diện tiếp theo nhấn vào phần Privacy Options ở bên trái giao diện. Nhìn sang bên phải bỏ tích tại dòng Remove personal information from file properties on save. Cuối cùng nhấn OK để lưu lại.

Cách tắt thông báo Privacy Warning trên Excel

Xem thêm:

  • Cách sửa lỗi Errors were detected while saving file trong Excel 2010
  • Sửa lỗi “The document is locked for editing by another user” khi mở một tài liệu Word
  • Cách sửa lỗi ngày tháng khi copy sang file Excel khác

Hy vong bài viết này hữu ích với bạn!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here