Theo mặc định, Microsoft Word 2013 tự động lưu tài liệu của bạn sau những khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể giảm hoặc tăng độ dài của khoảng thời gian này. Các bước thực hiện rất đơn giản.

Để thay đổi khoảng thời gian tự động lưu của Word 2013, nhấn vào tab (thẻ) File.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Trên màn hình Word Start, nhấn vào “Options” trong danh sách ở phía bên trái.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Trong hộp thoại Word Options, nhấn “Save” trong danh sách ở phía bên trái.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Trong mục “Save documents” của màn hình “Save”, hãy đảm bảo lựa chọn “Save AutoRecover information every” đã được đánh dấu. Thay đổi số phút (minutes) bằng cách nhập vào một số mới hoặc sử dụng các mũi tên lên/xuống để thay đổi giá trị.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Nhấn “OK” để lưu lại các thay đổi.

Cách thay đổi thời gian tự động lưu trong Word 2013

Nếu bạn không muốn Word tự động lưu lại tài liệu đang soạn thảo, hãy bỏ chọn hộp đánh dấu ở cạnh “Save AutoRecover information every”.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here