Để tính tổng trên Excel hay tính tổng trên Google Sheets, chúng ta sẽ sử dụng hàm SUM. Tuy nhiên bạn sẽ thường gặp các trường hợp tính tổng với các vùng dữ liệu trong cùng 1 sheet dữ liệu. Vậy nếu muốn tỉnh tổng các vùng dữ liệu ở nhiều sheet khác nhau thì làm thế nào? Có sử dụng hàm SUM được không? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tính tổng trên nhiều sheet của Google Sheets.

  • Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trên Excel
  • Cách kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel
  • Cách dùng hàm DSUM trong Excel

Chẳng hạn chúng ta sẽ xử lý với bảng dữ liệu dưới đây. Dữ liệu có 3 sheet là 2014, 2015 và 2016. Cần tính tổng số học sinh lớp A1 qua 3 năm và tính tổng toàn bộ học sinh các lớp trong 3 năm. 

Cách tính tổng trên nhiều sheet Google Sheets

1. Tính tổng cùng 1 ô trên nhiều sheet Google Sheets

Bước 1:

Cấu trúc bảng dữ liệu số lượng học sinh ở các sheet sẽ giống nhau. Số lượng học sinh lớp A1 sẽ ở ô B2 và các sheet khác cũng ở vị trí đó.

Cách tính tổng trên nhiều sheet Google Sheets

Bước 2:

Tại sheet cuối cùng Tổng để nhập kết quả tổng số học sinh lớp A1 trong 3 năm, tại ô kết quả bạn nhập công thức =SUM(‘2014′!B2;’2015′!B2;’2016’!B2) rồi nhấn Enter. Trong đó 2014, 2015, 2016 là tên các sheet và B2 là ô chứa số liệu cần tính tổng.

Ngay lập tức bạn sẽ thấy kết quả hiển thị là 67 như hình.

Cách tính tổng trên nhiều sheet Google Sheets

Bước 3:

Để nhập kết quả cho các ô còn lại chỉ cần kéo ô kết quả đầu tiên xuống những ô khác.

Cách tính tổng trên nhiều sheet Google Sheets

2. Tính tổng 1 vùng trên nhiều sheet Google sheets

Chúng ta sẽ tính tổng toàn bộ học sinh ở các lớp qua từng năm. Nghĩa là bạn cần tính tổng số học sinh ở năm 2014, 2015 và 2016 để cho ra kết quả số học sinh trong 3 năm.

Trong bảng dữ liệu thì vùng dữ liệu học sinh ở từng năm sẽ là B2:B5.

Bước 1:

Tại ô nhập kết quả tính tổng toàn bộ học sinh các lớp qua 3 năm, bạn nhập công thức =SUM(‘2014′!B2:B5;’2015′!B2:B5;’2016’!B2:B5) và nhấn Enter. Trong đó 2014, 2015 và 2016 vẫn là các sheet chứa dữ liệu. B2:B5 sẽ là vùng dữ liệu cần tính tổng.

Cách tính tổng trên nhiều sheet Google Sheets

Bước 2:

Kết quả cuối cùng sẽ ra số liệu như hình dưới đây.

Cách tính tổng trên nhiều sheet Google Sheets

Như vậy việc tính tổng 1 ô hay 1 vùng trên các sheet khác nhau của 1 file Google Sheets cũng sẽ dùng hàm SUM. Cách sử dụng cũng tương tự như khi bạn tính tổng nhiều ô cùng sheet, nhưng cần chèn thêm tên sheet.

Video hướng dẫn tính tổng trên Google Sheets

Xem thêm:

  • Cách chèn checkbox trên Google Sheets
  • 6 hàm hữu ích trong Google Sheets có thể bạn chưa biết
  • Cách nhập số 0 trong Google Sheets

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here