Đánh giá kết quả làm việc nhóm


1. Chọn các tiêu chuẩn đánh giá

Nỗ lực của nhóm chứa đựng một số yếu tố có thể đánh giá bằng việc thực hiện.
Hãy tìm các tiêu chuẩn đánh giá tầm rộng khi phân tích việc thực hiện.
Hãy đánh giá các tiêu chuẩn đó mà việc cải tiến của chúng bảo đảm các lợi ích kinh tế thực.

2. Đánh giá kết quả
Việc đánh giá kết quả cần phải có ý nghĩa và chính xác, nghĩa là cần thiết thực, vì nếu cần, bạn có thể hỏi thêm những người bên ngoài để họ đánh giá.

3. Đo lường sự thực hiện của nhân viên
Đánh giá tiến độ của toàn nhóm so với mục tiêu của đề án, kế hoạch thời gian, và tài chính.
Tài chính: chi phí thực tế; lãi so với dự kiến.
Thời gian: thành quả so với kế hoạch làm việc.
Chất lượng: độ chính xác; sự hài lòng của khách hàng.
Sự tiến triển: đóng góp với tập thể; khả năng.

4. Lãnh đạo
Đánh giá hiệu quả của việc lãnh đạo nhóm trong việc hỗ trợ và hướng dẫn nhóm.
Việc điều hành: đạt được các kết quả như kế hoạch đã vạch ra.
Ý kiến đánh giá ở trên: thực hiện đạt tiến độ của nhóm.
Ý kiến đánh giá bên dưới: Thực hiện đạt chỉ tiêu bên trên.
Tinh thần: ý kiến của nhóm, khách hàng, những người có liên quan.

5. Tiểu nhóm
Đánh giá hiệu quả của mỗi tiểu nhóm theo định mức của chỉ tiêu.
Các mục tiêu: những kết quả thực tế so với chỉ tiêu.
Chất lượng: ý kiến đánh giá của nội bộ.
Khách hàng: ý kiến đánh giá của khách hàng.
Cải tiến: dự tính các kết quả tương lai.

6. Các thành viên nhóm
Đánh giá sự đóng góp của cá nhân vào việc thực hiện kế hoạch toàn nhóm.
Hiệu suất: so với chỉ tiêu.
Ý kiến đánh giá: của cấp trên, của đồng nghiệp, và của khách hàng.
Tự đánh giá: so với đồng nghiệp.
Giá trị khác: có đóng góp gì thêm không; ý thức trách nhiệm
We have seen market share gains in several product categories and we have seen a strong appreciation and recognition of our strongest brand the Seara brand in this business unitSince 2005, the state’s Medicaid bill has increased 50 percent.bauletto gucci
Je ne voulais pas souffrir de nouveau en me remariant.michael kors uk sale

“But the world is a little more diverse in 2015 than when the Fantastic Four comic first came out in 1961.sac hermes birkin
The council is also chaired by Rouhani, who is pushing hard for the deal.hollister online shop deutschland
From fifth grade into high school his body grew exponentially.bauletto gucci

With only six games left this season, Hunt and Lawson said they’re looking for that progress and signs of improvement before the offseason begins, when there’s plenty of time to cast fishing lines into the water.alviero martini outlet

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here