Sử dụng ứng dụng trực tuyến Google Docs bạn có thể truy cập và chỉnh sửa văn bản, tài liệu của mình ở bất cứ nơi đâu. Bạn cũng có thể truy cập từ máy tính, điện thoại Android, iOS hay các thiết bị từ Android, iOS…. Với các thiết bị Android, bạn đã biết sử dụng các phím tắt để thực hiện các thao tác nhanh chóng hay chưa. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn danh sách các phím tắt cho Google Docs trên Android.

1. Phím tắt cho các thao tác chung

Sao chép: Ctrl + C

Cắt: Ctrl + X

Dán: Ctrl + V

Quay trở lại (Undo) : Ctrl + Z

Thực hiện lại (Redo): Ctrl + Shift + Z

Chèn bình luận: Ctrl + Alt + M

Ngắt trang: Ctrl + Enter

Xem thêm: Danh sách phím tắt cho Google Docs trên máy tính (Phần 1)

2. Phím tắt định dạng văn bản

In đậm: Ctrl + B

In nghiêng: Ctrl + I

Gạch chân: Ctrl + U

Gạch ngang: Alt + Shift + 5

Chỉ số trên: Ctrl + .

Chỉ số dưới: Ctrl + ,

Xóa định dạng: Ctrl + /

Tăng cỡ chữ: Ctrl + Shift + >

Giảm cỡ chữ: Ctrl + Shift + <

Danh s&#225;ch ph&#237;m tắt cho Google Docs tr&#234;n Android (Phần 4)

3. Phím tắt sử dụng định dạng đoạn văn bản

Tăng thụt đầu dòng: Ctrl + ]

Giảm thụt đầu dòng: Ctrl + [

Xóa định dạng, để định dạng trở về chế độ mặc định: Ctrl + Alt + 0

Tạo định dạng cho các đề mục, tạo Headding (tạo mục lục tự động): Ctrl + Alt + [1-6]

Căn lề trái: Ctrl + Shift + L

Căn lề giữa: Ctrl + Shift + E

Căn lề phải: Ctrl + Shift + R

Căn 2 bên: Ctrl + Shift + J

Đánh số thứ tự: Ctrl + Shift + 7

Tạo gạch đầu dòng: Ctrl + Shift + 8

Xem thêm: Danh sách phím tắt cho Google Docs trên Mac (Phần 2) tại đây.

4. Phím tắt đánh dấu văn bản

Đánh dấu tất cả: Ctrl + A

Đánh dấu một ký tự bên trái/bên phải: Shift + mũi tên trái/phải

Chọn lên/xuống một dòng: Shift + mũi tên lên/xuống

Chọn đến cuối một ký tự bên trái/bên phải: Ctrl + Shift + mũi tên trái/phải

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu/cuối văn bản: Ctrl + Shift + mũi tên lên/xuống

5. Phím tắt điều hướng tài liệu văn bản

Alt + mũi tên lên/xuống: Page up/down

Esc: Trở về văn bản

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn H: Di chuyển đến heading tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn H: Di chuyển về heading trước

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn [1-6]: Di chuyển đến heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn [1-6]: Di chuyển về heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn O: Di chuyển đến danh sách tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn O: Di chuyển về danh sách trước

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn I: Di chuyển đến mục kế tiếp trong danh sách hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn I: Di chuyển về mục trước đó trong danh sách hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn W: Di chuyển đến thay đổi định dạng tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn W: Di chuyển về thay đổi định dạng trước đó

6. Phím tắt điều hướng trong bảng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn S: Di chuyển đến đầu bảng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn D: Di chuyển đến cuối bảng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn I: Di chuyển đến cột đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn K: Di chuyển đến cột cuối cùng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn B: Di chuyển đến cột tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn V: Di chuyển về cột trước đó

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn J: Di chuyển đến hàng đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn L: Di chuyển đến hàng cuối cùng

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn N rồi nhấn T: Di chuyển đến bảng kế tiếp

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn P rồi nhấn T: Di chuyển về bảng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn M: Di chuyển đến hàng tiếp theo

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn G: Di chuyển về hàng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + Alt + Shift, nhấn T rồi nhấn E: Thoát bảng

Phần cuối Quản trị mạng sẽ giới thiệu đến các bạn  danh sách phím tắt cho Google Docs trên iOS.

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here