MS Word: Bạn muốn bảo vệ tài liệu của mình không ai có thể đọc được; hoặc chỉ đọc mà không chỉnh sửa được, QuanTriMang.com sẽ hướng dẫn bạn cách đặt  mật khẩu bảo vệ file như sau:

Cách 1:

1. Vào Tools / Options…

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

2. Xuất hiện hộp thoại Options, chọn thẻ Security: (Nếu dùng Office 2000 thì phần đặt mật khẩu sẽ ở thẻ Save)

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

  • Password to open: Bắt người sử dụng phải nhập mật khẩu khi mở.
  • Password to modify: Nếu chỉ nhập mật khẩu ở ô này thì người dùng vẫn xem được nội dung file văn bản (bằng cách mở Read Only), chỉ khi chỉnh sửa và lưu lại thì người dùng mới phải nhập mật khẩu.

3. Chọn nút OK, màn hình xuất hiện hộp thoại Confirm Password:

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

Nhập lại mật khẩu vào ô Reenter password to open (hoặc Modify)

4. Nhấn nút OK để hoàn thành.

Cách 2:

1. Nhấn phím F12 hoặc Ctrl+S để lưu tài liệu

2. Xuất hiện hộp thoại Save As:

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

Click vào nút Tools / Chọn Security Options… (Đối với Office 2000 thì chọn mục General Options…)

3. Xuất hiện hộp thoại Security:

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

  • Password to open: Bắt người sử dụng phải nhập mật khẩu khi mở.
  • Password to modify: Nếu chỉ nhập mật khẩu ở ô này thì người dùng vẫn xem được nội dung file văn bản (bằng cách mở Read Only), chỉ khi chỉnh sửa và lưu lại thì người dùng mới phải nhập mật khẩu.

4. Chọn nút OK, màn hình xuất hiện hộp thoại Confirm Password:

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

Nhập lại mật khẩu vào ô Reenter password to open (hoặc Modify)

5. Nhấn nút OK. Lúc này màn hình sẽ trở lại hộp thoại Save As

Đặt mật khẩu bảo vệ file không mở và lưu chỉnh sửa nội dung

6. Nhập tên file vào ô File name và nhấn nút Save để hoàn thành.

Chúc bạn bảo vệ file thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here