Khi soạn thảo e-mail bằng Outlook Express, bạn thường hay soạn xong rồi mới bấm vào nút “Send” để gửi. Hoặc để soạn tiếp vào khi khác thì bạn vào menu “File” rồi bấm “Save”, hay bạn có thể bấm Ctrl + S, để lưu e-mail đang soạn thảo vào thư mục “Drafts”.  

   
Với thói quen này, nếu bạn soạn thảo những e-mail ngắn thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn soạn thảo những e-mail có nội dung dài thì không nên, bởi vì nếu chẳng may máy tính của bạn bị treo khi đăng soạn thảo, hay bị mất điện bất ngờ… thì e-mail mà bạn đang soạn sẽ mất hết.
   
Đế tránh trường hợp bị mất hết nội dung e-mail đang soạn thảo thì bạn nên lưu e-mail ngay khi đang soạn thảo. Cách thực hiện như sau:

– Trong cửa sổ e-mail đang soạn thảo, bạn bấm vào menu File và chọn Save, hoặc bạn bấm phím Ctrl + S. E-mail mà bạn đang soạn thảo sẽ được lưu một bản sao vào thư mục Drafts.

– Thỉnh thoảng, bạn lại bấm vào menu File > Save hoặc bấm Ctrl + S để cập nhật lại nội dung e-mail mà bạn đang soạn thảo.

– Khi gửi thì bạn bấm vào nút Send và e-mail bạn đang soạn thảo sẽ được chuyển vào thư mục Outbox (trong thư mục Drafts sẽ không còn e-mail mà bạn vừa soạn).

Với cách soạn thảo này, chẳng may máy tính của bạn bị treo, bị mất điện… thì e-mail mà bạn đang soạn sẽ không bị mất hết, nội dung e-mail mà bạn đã lưu (save) sẽ có một bản sao trong thư mục Drafts.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here