Con trỏ không phải ở trong bảng để nhảy đến bảng tiếp theo. Đặt con trỏ vào bất kỳ đoạn hoặc bảng nào và nhấn F5 (hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl+G) để mở hộp thoại Find and Replace. Tab Go To của hộp thoại được chọn tự động. Chọn Table trong danh sách Go to what > nhấn Next.

Điều hướng trực tiếp từ bảng này đến bảng khác trong Word 2013

Bảng tiếp theo trong tài liệu của bạn được chọn và hộp thoại Find and Replace vẫn mở.

Điều hướng trực tiếp từ bảng này đến bảng khác trong Word 2013

Bạn có thể nhảy đến bảng trước đó bằng cách nhấn Previous trên hộp thoại Find and Replace.

Điều hướng trực tiếp từ bảng này đến bảng khác trong Word 2013

Bạn cũng có thể nhảy đến một bảng cụ thể bằng cách nhập số bảng trong số hộp soạn thảo Enter table number > nhấp Go To. Ví dụ, nếu bạn đang ở đầu của tài liệu và nhập 3, bạn sẽ đi đến bảng thứ 3 trong tài liệu (nếu có bảng thứ 3). Nếu bạn nhập dấu “+” hoặc “” trước số, con trỏ sẽ di chuyển tương đối so với vị trí hiện tại. Ví dụ, nếu bạn nhập +3, con trỏ sẽ di chuyển về phía trước 3 bảng.

Điều hướng trực tiếp từ bảng này đến bảng khác trong Word 2013

Trong ví dụ của mình, chúng tôi nhập 3 và bảng thứ ba trong tài liệu đã được đánh dấu.

Điều hướng trực tiếp từ bảng này đến bảng khác trong Word 2013

Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu tài liệu của bạn dài, có nhiều bảng và bạn không muốn di chuyển qua toàn bộ tài liệu để tìm bảng bạn cần chỉnh sửa.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here