Rick Broida

Đóng một tài liệu Word 2007Quản trị mạng – Nếu bạn là người dùng Word 2007 rồi thì bạn sẽ thấy hiện tượng này. Trong các phiên bản trước đây của Word, bạn có thể đóng tài liệu hiện hành bằng cách kích vào dấu “X” của nó, tuy nhiên trong Word 2007, hành động đó sẽ đóng cả chương trình Word. Vậy cách đóng một tài liệu hiện hành mà không phải đóng toàn bộ chương trình lại như thế nào? Hãy xem hướng dẫn trong bài mà chúng tôi giới thiệu cho các bạn.

Có hai tùy chọn. Đầu tiên, bạn có thể cung cấp cho mỗi một tài liệu một dấu “X” nhỏ của nó, giống như trong Word 2003. Đây là cách thực hiện phương pháp đó:

1. Tối thiểu một tài liệu mở, kích Office Button, sau đó là Advanced Options.

2. Kích Advanced, sau đó tìm đến phần Display.

3. Xóa hộp kiểm bên cạnh Show all windows in the Taskbar.

4. Kích OK để kết thúc và thoát.

Đóng một tài liệu Word 2007

Hãy kiểm tra vào góc phải phía trên và bạn sẽ tấy rằng tài liệu hiện hành có dấu “X” của riêng nó. Kích vào nó để đóng tài liệu này trong khi vẫn để mở Word đó.

Vấn đề ở đây là rằng không có một cách nào dễ dàng để chuyển đổi giữa nhiều tài liệu đang mở! Bạn phải kích vào tab View, sau đó Switch Windows và sao đó kích vào tài liệu mà bạn muốn đưa đến forefront.

Thay vì tất cả các thao tác đó, có một cách khác mà bạn chỉ cần nhớ shortcut bàn phím, Ctrl-WCtrl-F4 sẽ đóng cửa sổ hiện hành mà không đóng Word.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here