Học thuyết Khổng giáo luôn thiên về thực tiễn và lấy đạo NHÂN làm chủ yếu. Mà Nhân là long thương yêu bao la rộng lớn, bao trùm lên cả vạn vật. Người có đạo nhân là người có tình cảm rất laayh và thành thực, nhưng tình thương ấy bắt nguồn từ bản thân đến gia đình, vì “ theo lẽ thường, thì cha mẹ, anh em, chị em là người thân thiết nhất., tất ta phải kính yêu, rồi đối với người ngoài mới có long trung thứ, từ ái được. Nếu ở với cha mẹ, an hem mà không kính thuận, chứng tỏ tình cảm của ta quá ư bạc bẽo.

Hiếu kinh được đặt thành kinh, đủ thấy tính chất của hiếu vô cùng trọng đại, hiếu không còn hạn hẹp trong vẫn đề “ tận tâm phụng dưỡng phụ mẫu”…..

Hiếu Kinh

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here