Nếu bạn thường xuyên phải tính toán số liệu trên Excel, tính toán kết quả trung bình chắc chắn sẽ gặp trường hợp kết quả là dãy số thập phân với những số lẻ nằm sau dấu phẩy, hoặc dấu chấm. Việc để nhiều số sau dấu phẩy sẽ khiến bảng số liệu khó nhìn, khó tính toán và không được chuyên nghiệp. Vì thế việc làm tròn số trong Excel là điều cần thiết để giúp bảng số liệu được rõ ràng hơn.

Nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm Round trong Excel hay chưa sử dụng thành thạo hàm Round, hãy theo dõi bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

 • Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn cần nắm rõ
 • Cách sử dụng hàm ConcateNate trên Excel
 • Cách dùng hàm AVERAGEIF trên Excel

Hướng dẫn dùng hàm Round trong Excel

Hàm Round trong Excel có cú pháp =ROUND(number,n).

Trong đó:

 • Number là số cần làm tròn.
 • N là đối số có thể âm hoặc dương.

Với đối số N chúng ta sẽ có một số trường hợp khác nhau.

 • Nếu N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. Chẳng hạn làm tròn số ROUND(9.23.0) = 9
 • Nếu N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Chẳng hạn ROUND(21.25464,5) = 21.25. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…
 • Nếu N < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Ví dụ: ROUND(23.23434, -1) = 20. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn…

Chúng ta sẽ thực hiện với bảng dữ liệu điểm số dưới đây. Hãy làm tròn số đến 2 chữ số thập phân.

Hàm Round, cách dùng hàm làm tròn trong Excel

Tại ô nhập kết quả điểm số làm tròn, chúng ta nhập công thức =ROUND(C2,2) rồi nhấn Enter.

Trong đó cột C2 là điểm trung bình của sinh viên. 2 là chỉ lấy 2 số bên phải của dấu thập phân, làm tròn tới 2 số sau dấu phẩy. Trường hơp N < 0 thường xuất hiện trong bảng lương hoặc hóa đơn.

Ngay lập tức kết quả sẽ cho ra điểm số được làm tròn tới số thứ 2 sau dấu thập phân. Bạn kéo xuống dưới để nhập nốt điểm số cho sinh viên.

Hàm Round, cách dùng hàm làm tròn trong Excel

Với hàm Round trong Excel, người dùng sẽ dễ dàng trong việc làm tròn số liệu, gọn gàng bảng tính hơn thay vì để nhiều số đằng sau số thập phân. Khi làm tròn, người xem sẽ dễ dàng theo dõi bảng dữ liệu Excel mà bạn cũng nhanh chóng tính toán hơn.

Xem thêm:

 • Cách gộp 2 cột Họ và Tên trong Excel không mất nội dung
 • Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trên Excel
 • Cách kết hợp hàm Sumif và hàm Vlookup trên Excel

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here