Trong nhiều trường hợp bạn muốn đếm số ký tự trong một chuỗi text (chuỗi văn bản) để tính toán hoặc kết hợp với các hàm khác, hoặc để làm gì đó. Khi đó bạn có thể sử dụng hàm TRIM, kết hợp hàm LEN, hàm SUBSTITUTE. Sử dụng hàmTRIM để loại bỏ khoảng trắng, sử dụng hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản hiện tại bằng văn bản mới trong một chuỗi văn bản,…

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm này để đếm số từ, ký tự trong ô trên Excel.

Hướng dẫn cách đếm số từ trong ô trên Excel

1a. Sử dụng hàmTRIM để loại bỏ khoảng trắng, khoảng trắng bắt đầu và khoảng trắng kết thúc đã bị loại bỏ.

Hướng dẫn cách đếm số từ trong ô trên Excel

1b. Để độ dài của chuỗi có khoảng trắng bình thường, chúng ta kết hợp hàm LENTRIM.

Hướng dẫn cách đếm số từ trong ô trên Excel

2a. Sử dụng hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản hiện tại bằng văn bản mới trong một chuỗi văn bản. Chúng tôi sử dụng các hàm SUBSTITUTE để chuỗi không có khoảng trống.

Hướng dẫn cách đếm số từ trong ô trên Excel

2b. Để độ dài của chuỗi không có khoảng trống, kết hợp các hàm LEN và hàm SUBSTITUTE.

Hướng dẫn cách đếm số từ trong ô trên Excel

3. Bây giờ đến các thủ thuật đơn giản hơn. Để đếm số từ, chúng ta trừ chiều dài của chuỗi không có khoảng trắng (10) từ chiều dài của chuỗi có khoảng trống bình thường (12) và thêm 1.

Để có được số lượng từ, chúng ta trừ chiều dài của chuỗi mà không có không gian (10) từ chiều dài của chuỗi với không gian bình thường (12) và thêm 1.

Hướng dẫn cách đếm số từ trong ô trên Excel

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

  • Sửa lỗi lệnh Copy Paste không hoạt động trên Word, Excel (2007, 2010)
  • Đây là cách đơn giản để tìm và xóa Hyperlink trên Excel
  • Hướng dẫn chèn một file PDF vào bảng tính Excel

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here