Bạn đang gặp khó khăn trong việc soạn thảo văn bản, định dạng văn bản?. Hôm nay Quản Trị Mạng giới thiệu với các bạn tài liệu đầy đủ về Microsoft Word từ cơ bản đến nâng cao. Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt rất dễ học và thực hành. Tài liệu này được tác giả Nguyễn Sơn Hải thuộc Trung tâm tin học – Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn

Tài liệu dài: 92 trang

Dung lượng file: 2.19 Mb

Download: Hướng dẫn sử dụng thành thạo MS Word…

Chú ý: Do yêu cầu đọc tài liệu là file Acrobat do đó bạn cần phải cài đặt phần mềm Acrobat Reader. Để cài đặt phần mềm này mời bạn download:

Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word
Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word
Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word Hướng dẫn sử dụng và thực hành soạn thảo văn bản với Microsoft Word

Nguyễn Sơn Hải – Trung tâm tin học – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here