• Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính
 • Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 10): Sử dụng chức năng Find và Replace
 • Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 11): Kiểm tra chính tả trong trang tính

Đôi khi, bạn muốn in bảng tính Excel để xem và chia sẻ dữ liệu ngoại tuyến. Khi chọn cài đặt page layout (định dạng trang) của mình, bạn có thể dễ dàng xem trước và in bảng tính từ Excel 2016 bằng cách sử dụng cửa sổ Print (In). Hãy cùng Quản Trị Mạng tham khảo bài viết hướng dẫn định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2016 nhé!

Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về định dạng trang và in bảng tính trong Excel 2016:

 

Định dạng trang và in bảng tính Excel 2016

 • I. Truy cập cửa sổ Print
 • II. In một bảng tính
 • III. Chọn vùng in
  • 1. In các trang tính hiện hành
  • 2. In toàn bộ bảng tính
  • 3. In một vùng chọn
 • IV. Điều chỉnh nội dung
  • 1. Thay đổi định hướng trang
  • 2. Tinh chỉnh nội dung trước khi in
 • V. Sử dụng lệnh Print Titles
 • VI. Điều chỉnh ngắt trang
 • VII. Sửa đổi lề trong ô Preview (Xem trước):

I. Truy cập cửa sổ Print

1. Chọn tab File. Chế độ Backstage view sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Chọn Print (In). Cửa sổ Print sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

Cửa sổ Print.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

II. In một bảng tính

1. Điều hướng đến cửa sổ Print, sau đó chọn máy in mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Nhập số lượng bản sao mà bạn muốn in.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. Chọn cài đặt bổ sung nếu cần.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

4. Nhấp vào In.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

III. Chọn vùng in

Trước khi in một bảng tính Excel, điều quan trọng là phải quyết định chính xác những thông tin bạn muốn in ra. Ví dụ: nếu có nhiều bảng tính trong bảng tính của mình, bạn sẽ cần quyết định xem bạn muốn in toàn bộ bảng tính hay chỉ các bảng tính đang hoạt động. Cũng có thể bạn chỉ muốn in nội dung được chọn từ bảng tính.

1. In các trang tính hiện hành

Các bảng tính được coi là đang hoạt động khi được chọn.

1. Chọn bảng tính bạn muốn in. Để in nhiều trang tính, hãy nhấp vào bảng tính đầu tiên, giữ phím Ctrl trên bàn phím, sau đó nhấp vào bảng tính khác mà bạn muốn chọn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Điều hướng tới cửa sổ In.

3. Chọn Print Active Sheets (Các trang tính hiện hành) từ trình đơn thả xuống Print Range (Vùng in).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

4. Nhấp vào nút In.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. In toàn bộ bảng tính

1. Điều hướng tới cửa sổ In.

2. Chọn Print Entire Workbook (In toàn bộ bảng tính) từ trình đơn thả xuống Print Range (Vùng in).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. Nhấp vào nút In.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. In một vùng chọn

Trong ví dụ, chúng tôi sẽ in bản ghi cho 40 nhân viên bán hàng đứng đầu ở bảng tính trung tâm.

1. Chọn các ô mà bạn muốn in.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Điều hướng tới cửa sổ In.

3. Chọn Print Selection từ trình đơn thả xuống Print Range.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

4. Bản lựa chọn xem trước của bạn sẽ xuất hiện trong cửa sổ Preview (Xem trước).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

5. Nhấp vào nút In để in vùng chọn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

 • Nếu muốn, bạn có thể cài đặt khu vực in trước để hình dung những ô nào sẽ được in khi bạn làm việc trong Excel. Đơn giản chỉ cần chọn các ô bạn muốn in, nhấp vào tab Page Layout, chọn lệnh Print Area, sau đó chọn Set Print Area. Lưu ý rằng nếu cần in toàn bộ bảng tính, bạn cần xóa vùng in.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

IV. Điều chỉnh nội dung

Đôi khi, bạn phải thực hiện những điều chỉnh nhỏ từ ô Print để nội dung bảng tính nằm gọn trên một trang in. Cửa sổ Print bao gồm một số công cụ giúp chia tỉ lệ phù hợp với nội dung bảng tính của bạn, chẳng hạn như chia tỉ lệ và lề trang.

1. Thay đổi định hướng trang

Excel 2016 cung cấp hai tùy chọn định hướng trang: landscape (phong cảnh) và portrait (chân dung). Landscape hướng trang theo chiều ngang, trong khi portrait hướng trang theo chiều dọc. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ thiết lập hướng landscape.

1. Điều hướng tới cửa sổ In.

2. Chọn hướng mong muốn từ trình đơn thả xuống Page Orientation. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn Landscape Orientation (Định hướng phong cảnh).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. Định hướng trang mới sẽ được hiển thị trong ô Preview (Xem trước).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Tinh chỉnh nội dung trước khi in

Nếu một số nội dung của bạn bị cắt bởi máy in, bạn có thể sử dụng chia tỉ lệ để bảng tính thu gọn vào trang một cách tự động.

1. Điều hướng tới cửa sổ In. Trong ví dụ, chúng tôi nhìn thấy ở khung Preview nội dung bảng tính sẽ bị cắt khi in.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Chọn tuỳ chọn mong muốn từ trình đơn thả xuống Scaling. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn Fit All Columns on One Page.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. Bảng tính sẽ được thu gọn để xuất hiện đủ trong một trang.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

 • Lưu ý rằng các bảng tính sẽ trở nên khó đọc hơn vì chúng được thu nhỏ lại. Vì vậy, có thể bạn sẽ không muốn sử dụng tùy chọn này khi in một bảng tính với nhiều thông tin. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ thay đổi thiết lập tỉ lệ thành No Scaling.

V. Sử dụng lệnh Print Titles

Nếu bảng tính của bạn sử dụng tiêu đề mục, điều quan trọng là bao gồm các tiêu đề trên mỗi trang của bảng tính được in. Sẽ rất khó để đọc một bảng tính được in nếu tiêu đề chỉ xuất hiện trên trang đầu tiên. Lệnh Print Titles cho phép bạn lựa chọn các hàng và cột cụ thể xuất hiện trên mỗi trang.

1. Nhấp vào tab Page Layout trên thanh công cụ Ribbon, sau đó chọn lệnh Print Titles.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Hộp thoại Page Setup (Cài đặt trang) sẽ xuất hiện. Từ đây, bạn có thể chọn hàng hoặc cột lặp lại trên mỗi trang. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ lặp lại hàng đầu tiên.

3. Nhấp vào nút Collapse Dialog bên cạnh trường Rows to repeat at top: (Các dòng lặp lại ở đầu:).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

4. Con trỏ sẽ trở thành một mũi tên lựa chọn nhỏ và hộp thoại Page Setup sẽ bị thu gọn lại. Chọn (các) hàng bạn muốn lặp lại ở đầu mỗi trang in. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn hàng 1.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

5. Hàng 1 sẽ được thêm vào Rows to repeat at top:. Nhấp vào nút Collapse Dialog.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

6. Hộp thoại Page Setup sẽ mở rộng. Để lặp lại một cột, sử dụng cùng một quy trình được hiển thị trong các bước 4 và 5. Trong ví dụ, chúng tôi chọn lặp lại hàng 1 và cột A.

7. Khi đã hài lòng với các lựa chọn của mình, hãy nhấp vào OK.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

8. Trong ví dụ, hàng 1 xuất hiện ở đầu mỗi trang và cột A xuất hiện ở bên trái mỗi trang.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

VI. Điều chỉnh ngắt trang

1. Nhấp vào lệnh Page Break Preview (Xem trước ngắt trang) để thay đổi sang chế độ xem Page Break (Ngắt trang).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

2. Các đường chấm nét đứt dọc và ngang biểu thị các điểm ngắt trang. Nhấp và kéo một trong những dòng này để điều chỉnh ngắt trang đó.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. Trong ví dụ, chúng tôi đã đặt ngắt trang nằm ngang giữa hàng 21 và hàng 22.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

4. Trong ví dụ, tất cả các trang bây giờ hiển thị cùng một số hàng do thay đổi trong ngắt trang.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

VII. Sửa đổi lề trong ô Preview (Xem trước):

Lề là khoảng trống giữa nội dung và cạnh của trang. Đôi khi, bạn cần phải điều chỉnh lề để dữ liệu hiển thị dễ đọc hơn. Bạn có thể sửa đổi lề trang từ ngăn In.

1. Điều hướng tới ngăn In.

2. Chọn kích thước lề mong muốn từ trình đơn thả xuống Page Margins. Trong ví dụ, chúng tôi chọn Narrow Margins (Thu hẹp biên).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

3. Lề mới sẽ được hiển thị trong ô Preview.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

 • Bạn có thể tự điều chỉnh lề bằng cách nhấp vào nút Show Margins (Hiển thị lề) ở góc dưới bên phải, sau đó kéo đường kẻ lề trong cửa sổ Preview (Xem trước).

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 12): Định dạng trang và in bảng tính

Tham khảo thêm một số bài viết: 

 • Tổng hợp phím tắt cho Microsoft Excel 2016-P1
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Office 2016
 • Cách để chỉ cài Word, Excel trong bộ Office 2016

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here