• Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 6): Thay đổi kích thước cột, hàng và ô
  • Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 7): Định dạng dữ liệu bảng tính
  • Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 8): Tìm hiểu về Number Formats

Tập tin Workbook trong Excel là một tập hợp của những loại bảng tính (có thể chứa từ 1 đến 255 bảng tính) khác nhau như: dữ liệu, đồ thị, Macro,… và thường có liên quan với nhau.

Theo mặc định, mỗi tập tin workbook chứa ít nhất một bảng tính. Khi làm việc với một số lượng lớn dữ liệu, bạn có thể tạo ra nhiều bảng tính để giúp việc sắp xếp bảng tính và tìm nội dung trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhóm các bảng tính vào để nhanh chóng thêm thông tin vào nhiều bảng tính cùng một lúc. Hãy cùng Quản Trị Mạng tìm hiểu về cách làm việc với nhiều bảng tính trên Excel 2016 nhé!

Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhiều bảng tính:

Chèn một bảng tính mới

1. Xác định vị trí và chọn nút New sheet (bảng tính mới) ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ Excel.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Một bảng tính mới sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

  • Theo mặc định, bất kỳ tập tin workbook mới mà bạn tạo trên Excel sẽ chứa một bảng tính, được gọi là Sheet1. Để thay đổi số mặc định của các bảng tính, hãy đi đến Backstage view, nhấp vào Options (Tùy chọn), sau đó chọn số mà bạn mong muốn để đưa vào mỗi bảng tính mới.

Sao chép một bảng tính Excel

Nếu bạn cần sao chép nội dung của một bảng tính sang một bảng tính khác, Excel cho phép bạn sao chép một bảng tính hiện có.

1. Nhấp chuột phải vào bảng tính mà bạn muốn sao chép, sau đó chọn Move or Copy (Di chuyển hoặc Sao chép) từ trình đơn bảng tính.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Hộp thoại Move or Copy sẽ xuất hiện. Chọn nơi bảng tính sẽ xuất hiện trong trường Before sheet:. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn (move to end – di chuyển đến cuối) để đặt bảng tính ở bên phải của bảng tính hiện có.

3. Chọn hộp bên cạnh Create a copy (Tạo một bản sao), sau đó nhấp vào OK.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

4. Bảng tính sẽ được sao chép. Nó sẽ có cùng tiêu đề với bảng tính gốc, cũng như version number (số phiên bản). Trong ví dụ, chúng tôi đã sao chép bảng tính November, vì vậy bảng tính mới của chúng tôi được đặt tên là November (2). Tất cả nội dung từ bảng tính November cũng đã được sao chép vào bảng tính mới.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

  • Bạn cũng có thể sao chép một bảng tính vào một bảng tính hoàn toàn khác. Bạn có thể chọn bất kỳ workbook nào hiện đang mở từ trình đơn thả xuống To book:.

Đổi tên bảng tính Excel 2016

1. Nhấp chuột phải vào bảng tính mà bạn muốn đổi tên, sau đó chọn Rename từ menu bảng tính.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Nhập tên mong muốn cho bảng tính.

3. Nhấp vào bất kỳ nơi nào bên ngoài tab bảng tính hoặc nhấn Enter trên bàn phím. Bảng tính sẽ được đổi tên.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

Di chuyển bảng tính Excel 2016

1. Nhấp và kéo bảng tính mà bạn muốn di chuyển cho đến khi mũi tên nhỏ màu đen xuất hiện phía trên vị trí mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Thả chuột. Bảng tính sẽ được di chuyển.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

Thay đổi màu tab bảng tính Excel 2016

1. Nhấp chuột phải vào tab bảng tính mà bạn muốn và di chuột qua Tab Color (Màu Tab). Menu màu sắc sẽ xuất hiện.

2. Chọn màu mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

3. Màu tab bảng tính sẽ được thay đổi.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

  • Màu tab của bảng tính ít có sự thay đổi hơn khi chọn bảng tính. Hãy chọn một bảng tính khác để xem màu sắc sẽ xuất hiện như thế nào khi bảng tính không được chọn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

Xóa bảng tính Excel 2016

1. Nhấp chuột phải vào bảng tính mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Delete (Xóa) từ trình đơn bảng tính.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Bảng tính sẽ bị xóa khỏi bảng tính của bạn.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

  • Nếu bạn muốn ngăn các bảng tính cụ thể không bị chỉnh sửa hoặc xóa, bạn có thể bảo vệ chúng bằng cách nhấp chuột phải vào bảng tính mong muốn và chọn Protect Sheet từ trình đơn bảng tính.

Nhóm và bỏ nhóm các bảng tính trong Excel 2016

Bạn có thể làm việc với mỗi bảng tính riêng lẻ hoặc nhiều bảng tính cùng một lúc. Các bảng tính có thể được kết hợp lại thành một nhóm. Mọi thay đổi được thực hiện cho một bảng tính trong nhóm sẽ được thực hiện cho mỗi bảng tính trong nhóm.

Nhóm các bảng tính

1. Chọn bảng tính đầu tiên mà bạn muốn đưa vào nhóm bảng tính.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Nhấn và giữ phím Ctrl trên bàn phím. Chọn bảng tính tiếp theo mà bạn muốn trong nhóm.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

3. Tiếp tục chọn các bảng tính cho đến khi tất cả các bảng mà bạn muốn nhóm đã được chọn, sau đó nhả phím Ctrl. Các bảng tính giờ đã được nhóm lại.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

Trong khi các bảng tính được nhóm lại, bạn có thể điều hướng tới bất kỳ bảng tính nào trong nhóm. Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện cho một bảng tính sẽ xuất hiện trên mỗi bảng tính trong nhóm. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một bảng tính không có trong nhóm, tất cả các bảng tính của bạn sẽ trở thành bảng tính được tách.

Tách nhóm các bảng tính

1. Nhấp chuột phải vào một bảng tính trong nhóm, sau đó chọn Ungroup Sheets từ trình đơn bảng tính.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

2. Các bảng tính sẽ được tách nhóm. Ngoài ra, bạn chỉ cần nhấp vào bất kỳ bảng tính nào không có trong nhóm để tách tất cả các bảng tính.

Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 9): Làm việc với nhiều bảng tính

Tham khảo thêm một số bài viết: 

  • Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 1): Làm quen với Microsoft Excel
  • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Office 2016
  • Tổng hợp phím tắt cho Microsoft Excel 2016-P1

Học bài Excel tiếp theo: Hướng dẫn toàn tập Excel 2016 (Phần 10): Sử dụng chức năng Find và Replace

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here