• Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 7): Các thao tác in văn bản
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 8): Sử dụng Indents và Tabs
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 9): Sử dụng Line and Paragraph Spacing

Danh sách kiểu ký hiệu (Bullets) và danh sách kiểu số (Numbering) được sử dụng trong tài liệu để sắp xếp, liệt kê và nhấn mạnh văn bản. Trong bài viết hướng dẫn toàn tập Word 2013 – Phần 10 này, bạn sẽ học được cách dùng những ký hiệu (bullet) có sẵn, chèn bullet và số mới, chọn biểu tượng bullet và định dạng danh sách đa cấp độ.

 • BULLETS: Điểm đánh dấu đầu đoạn.
 • NUMBERING: Số thứ tự tự động.
 • MULTILEVEL LIST: Danh sách đa cấp độ.

Mời các bạn cùng tham khảo qua video Định dạng kiểu danh sách (Bullet and Numbering) trong Word 2013:

Table of Contents

 • A. Tạo danh sách kiểu ký hiệu (bullet)
  • Tùy chọn danh sách kiểu ký hiệu bullet
 • B. Tạo một danh sách kiểu số (Numbering)
  • Khởi động lại danh sách đánh số
 • C. Tùy chỉnh Bullet
  • I. Sử dụng một ký hiệu như bullet:
  • II. Thay đổi màu Bullet
  • III. Sử dụng hình ảnh như một bullet:
 • D. Danh sách đa cấp độ (Multilevel list)
  • I. Tạo danh sách đa cấp độ:
  • II. Tăng hoặc giảm mức thụt lề:

A. Tạo danh sách kiểu ký hiệu (bullet)

1. Bôi đen văn bản bạn muốn định dạng như một danh sách.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Trên tab Home, nhấp chuột vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Bullets. Một trình đơn các kiểu bullet sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

3. Di chuyển trỏ chuột qua các kiểu bullet khác nhau. Bản nháp của kiểu bullet đó sẽ hiển thị trong văn bản. Sau đó, chọn kiểu bullet bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

4. Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng một danh sách có đánh dấu đầu đoạn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

Tùy chọn danh sách kiểu ký hiệu bullet

 • Để xóa số hoặc các ký hiệu bullet đầu dòng khỏi danh sách, hãy chọn danh sách và nhấp vào lệnh Bulleted hoặc Numbered list.
 • Khi chỉnh sửa danh sách, bạn có thể nhấn Enter để bắt đầu một dòng mới và dòng mới sẽ tự động có bullet hoặc số. Khi kết thúc danh sách, hãy nhấn Enter hai lần để trở lại định dạng bình thường.
 • Kéo dấu thụt lề trên thước kẻ, bạn có thể tùy chỉnh thụt lề của danh sách và khoảng cách giữa chữ với bullet hoặc số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

B. Tạo một danh sách kiểu số (Numbering)

Khi bạn cần thiết lập văn bản với danh sách kiểu số, Word cung cấp một vài tùy chỉnh số. Bạn có thể định dạng danh sách của mình bằng số, chữ hoặc chữ số La mã.

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng theo danh sách kiểu số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Trên tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống của lệnh Numbering. Danh sách kiểu số sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

3. Di chuyển trỏ chuột qua từng kiểu số khác nhau. Văn bản sẽ thay đổi theo kiểu danh sách tương ứng. Chọn kiểu bạn muốn dùng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

4. Văn bản sẽ được định dạng như một danh sách số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

Khởi động lại danh sách đánh số

Nếu muốn đánh lại số trong một danh sách, Word có tùy chọn Restart at 1. Ở đây, bạn có thể áp dụng danh sách số hoặc chữ cái.

1. Nhấp chuột phải vào mục danh sách mà bạn muốn đánh lại số, sau đó chọn Restart at 1 từ menu mới xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Danh sách này sẽ được đánh lại số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

C. Tùy chỉnh Bullet

Tạo một giao diện bullet trong danh sách giúp bạn nhấn mạnh được mục cố định và cá nhân hóa danh sách. Word 2013 cho phép bạn định dạng bullet bằng nhiều cách như sử dụng ký hiệu, màu khác biệt hoặc tải ảnh lên như bullet.

I. Sử dụng một ký hiệu như bullet:

1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Trên tab Home, nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh lệnh Bullets. Chọn Define New Bullet từ menu thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

3. Cửa sổ Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Symbol.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

4. Hộp thoại Symbol sẽ xuất hiện.

5. Nhấp vào hộp thả xuống Font và chọn một phông chữ. Phông chữ WingdingsSymbol là sự lựa chọn tốt vì chúng có nhiều ký hiệu hữu ích.

6. Chọn biểu tượng mong muốn, sau đó nhấn OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

7. Ký hiệu sẽ xuất hiện trong phần Preview của hộp thoại Define New Bullet. Sau đó, chọn OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

8. Ký hiệu đầu dòng sẽ xuất hiện trong danh sách.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

II. Thay đổi màu Bullet

1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Nhấp vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh lệnh Bullets ở tab Home. Chọn Define New Bullet từ menu thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

3. Hộp thoại Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Font.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

4. Hộp thoại Font sẽ xuất hiện. Nhấp vào hộp thả xuống Font Color. Một trình đơn màu chữ sẽ xuất hiện.

5. Chọn màu mong muốn và nhấp vào OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

6. Màu bullet sẽ xuất hiện trong phần Preview của hộp thoại Define New Bullet. Nhấp OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

7. Màu bullet sẽ thay đổi trong danh sách.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

III. Sử dụng hình ảnh như một bullet:

1. Chọn một danh sách hiện có mà bạn muốn định dạng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Trên tab Home, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnh Bullets. Chọn Define New Bullet … từ trình đơn thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

3. Hộp thoại Define New Bullet sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút Picture (Hình ảnh).

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

4. Hộp thoại Insert Pictures (Chèn ảnh) sẽ xuất hiện. Từ đây, bạn có thể định vị tệp hình ảnh được lưu trữ trên máy tính hoặc trong OneDrive của mình (trước đây gọi là SkyDrive) hoặc bạn có thể sử dụng các trường tìm kiếm để tìm kiếm hình ảnh trực tuyến.

5. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi nhấp vào Browse (Duyệt) để định vị một hình ảnh được lưu trữ trên máy tính.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

6. Hộp thoại Insert Picture sẽ xuất hiện. Xác định vị trí và chọn tệp hình ảnh mong muốn, sau đó nhấp vào Insert.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

7. Hình ảnh sẽ xuất hiện trong phần Preview của hộp thoại Define New Bullet. Nhấp OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

8. Hình ảnh sẽ xuất hiện trong danh sách.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

 • Không phải tất cả các hình ảnh sẽ hoạt động tốt như một bullet. Nhìn chung, tốt nhất bạn nên sử dụng một đồ hoạ đơn giản có nền trắng (hoặc trong suốt). Điều này đảm bảo bullet sẽ có một hình dạng dễ nhận biết.

D. Danh sách đa cấp độ (Multilevel list)

Danh sách đa cấp độ cho phép bạn tạo bảng liệt kê với nhiều cấp độ khác nhau. Bất cứ danh sách nào được đánh số và ký hiệu đều có thể trở thành danh sách đa cấp độ khi sử dụng phím Tab.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

I. Tạo danh sách đa cấp độ:

1. Đặt điểm chèn vào đầu dòng mà bạn muốn di chuyển.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

2. Nhấn phím Tab để tăng mức thụt lề của dòng. Dòng sẽ di chuyển sang phải.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

II. Tăng hoặc giảm mức thụt lề:

Bạn có thể thiết lập cài đặt cấp độ danh sách bằng cách tăng hoặc giảm kích thước thụt lề. Hiện có một vài cách chỉnh cấp độ thụt lề như sau:

 • Để tăng thụt lề hơn một cấp, đặt điểm chèn vào đầu dòng, tiếp theo nhấn nút Tab cho đến khi đạt đến được vị trí mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

 • Để giảm cấp thụt lề, đặt điểm chèn vào đầu dòng, sau đó giữ nút Shift và ấn Tab.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

Ngoài ra, bạn cũng có thể tăng giảm các mức thụt lề của văn bản bằng cách đặt điểm chèn vào bất kỳ nơi nào trong dòng và sau đó nhấp vào lệnh Increase hoặc Decrease indent.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

Khi định dạng một danh sách đa cấp độ, Word sẽ sử dụng kiểu bullet mặc định. Để thay đổi phong cách của một danh sách đa cấp độ, hãy chọn danh sách, sau đó nhấp vào lệnh Multilevel list trên tab Home.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word

Xem thêm: Word 2013: Hướng dẫn sử dụng tài khoản Microsoft và OneDrive

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here