• Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 9): Sử dụng Line and Paragraph Spacing
  • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 10): Bullets, Numbering, Multilevel list trong Microsoft Word
  • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 11): Cách tạo liên kết Hyperlink

Đôi khi thông tin bạn đưa vào văn bản tài liệu sẽ được hiển thị một cách tốt nhất dưới dạng cột. Các cột văn bản giúp người đọc dễ hiểu hơn ở một số dạng tài liệu nhất định như báo, tạp chí, bản tin và tờ rơi – thường được viết theo định dạng cột. Word 2013 cũng cho phép bạn điều chỉnh các cột bằng cách thêm dấu ngắt cột vào. Hãy cùng Quản Trị Mạng tìm hiểu về cách chia cột văn bản trong Word 2013 trong bài viết dưới đây nhé!

Mời các bạn xem qua video Chia cột văn bản trong Word 2013:

Thêm cột vào văn bản

1. Bôi đen đoạn văn bản muốn định dạng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

2. Chọn tab Page Layout, sau đó nhấp vào lệnh Columns. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.

3. Chọn số cột bạn muốn tạo.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

4. Văn bản sẽ được định dạng dưới dạng cột.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

  • Để xóa bỏ định dạng cột vừa tạo, đặt điểm chèn vào bất kỳ vị trí nào trong cột, sau đó nhấp vào lệnh Columns trên tab Page Layout. Chọn One từ menu thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

  • Các lựa chọn liên quan tới cột không hạn chế như trong danh sách bạn thấy. Để mở hộp thoại Columns với đầy đủ các lựa chọn, click vào More Columns ở phần dưới cùng của menu. Sau đó, chọn số lượng cột trong mục Number of columns.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

  • Nếu muốn thay đổi khoảng cách hay căn chỉnh lề của các cột, hãy nhấp, giữ và kéo các dấu thụt dòng (indent markers) trên thanh Ruler cho tới khi cột hiển thị như bạn mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

Thêm dấu ngắt cột

Sau khi đã tạo cột, văn bản sẽ tự động hiển thị nối tiếp nhau từ cột này sang cột khác. Nếu muốn kiểm soát chính xác vị trí bắt đầu của cột mới, hãy sử dụng tính năng column break (ngắt cột).

Tạo ngắt cột

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi sẽ thêm một ngắt cột để di chuyển văn bản sang cột khác.

1. Đặt điểm chèn vào đầu văn bản mà bạn muốn di chuyển.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

2. Chọn tab Page Layout, sau đó nhấp vào lệnh Breaks. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.

3. Chọn Column từ trình đơn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

4. Văn bản sẽ di chuyển đến đầu cột sau. Trong ví dụ, nó được chuyển đến đầu cột tiếp theo.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 13): Chia cột văn bản

Để tìm hiểu thêm về cách thêm các ngắt quãng vào văn bản tài liệu của bạn, hãy tìm hiểu thêm về Breaks – Cách ngắt trang, ngắt đoạn trong phần 13 – Hướng dẫn toàn tập Word 2013 của chúng tôi.

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here