• Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 15): Chèn ảnh và chức năng Text Wrapping
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 16): Định dạng hình ảnh
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 17): Hình vẽ và cách tạo hiệu ứng cho hình vẽ

Giới thiệu

Hộp văn bản Text Box có thể hữu ích trong việc thu hút sự chú ý của người đọc đến những văn bản cụ thể. Chúng cũng có thể hữu ích khi bạn cần di chuyển văn bản trong tài liệu của mình. Word 2013 cho phép bạn định dạng các hộp văn bản Text Box và văn bản bên trong chúng như WordArt.

Mời các bạn cùng tham khảo cách chèn Text Box và WordArt trong Word 2013

Cách chèn Text Box và WordArt trong Word 2013:

 • A. Chèn Text Box
  • I. Di chuyển hộp văn bản Text Box:
  • II. Thay đổi kích thước Text Box
 • B. Thay đổi Text box
  • I. Thay đổi hình dạng hộp văn bản:
  • II. Thay đổi màu
  • III. Thay đổi đường viền
  • IV. Thay đổi kiểu dáng
  • V. Thay đổi hiệu ứng bóng
 • C. Hiệu ứng 3D
  • I. Sử dụng 3-D Rotation:
  • II. Sử dụng Bevel:
 • D. Tạo WordArt
  • I. Áp dụng quick style cho văn bản
  • II. Chuyển đổi văn bản thường thành WordArt:
  • III. Chuyển đổi văn bản

A. Chèn Text Box

1. Chọn tab Insert, sau đó nhấp vào lệnh Text Box trong nhóm Text.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

2. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn Draw Text Box.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Nhấp, giữ và kéo để tạo hộp văn bản.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

4. Điểm chèn sẽ xuất hiện bên trong hộp văn bản. Bạn có thể nhập để tạo văn bản trong hộp văn bản.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

5. Nếu muốn, bạn có thể chọn văn bản và sau đó thay đổi phông chữ, màu sắc và kích thước bằng cách sử dụng các lệnh trên tab Home.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

6. Nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài hộp văn bản để trở về phần văn bản của bạn.

 • Bạn cũng có thể chọn một trong các hộp văn bản được tạo ra gồm có màu sắc, phông chữ, vị trí và kích thước được xác định trước. Nếu bạn chọn tùy chọn này, hộp văn bản sẽ tự động xuất hiện, vì vậy bạn sẽ không cần phải vẽ nó nữa.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

I. Di chuyển hộp văn bản Text Box:

1. Nhấp vào hộp văn bản Text box bạn muốn di chuyển.

2. Di chuột qua một trong các cạnh của hộp văn bản. Con trỏ chuột sẽ thay đổi thành biểu tượng 4 mũi tênHướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt.

3. Nhấp, giữ và kéo hộp văn bản đến vị trí mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

II. Thay đổi kích thước Text Box

1. Nhấp vào hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi kích cỡ.

2. Nhấp, giữ và kéo bất kỳ điểm chốt tròn nào trên góc hoặc cạnh của hộp văn bản cho đến khi được kích thước mong muốn.Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

B. Thay đổi Text box

Word 2013 cung cấp nhiều tuỳ chọn để thay đổi cách các hộp văn bản xuất hiện trong tài liệu của bạn. Bạn có thể thay đổi hình dạng, kiểu dáng và màu sắc của các hộp văn bản. Ngoài ra, khi muốn thêm một kích thước nhỏ hơn bạn có thể thêm hiệu ứng bóng.

I. Thay đổi hình dạng hộp văn bản:

Thay đổi hình dạng của hộp văn bản Text box có thể là một lựa chọn hữu ích để tạo một cái nhìn thú vị trong văn bản tài liệu của bạn.

Việc chọn một kiểu hình dạng cho phép bạn áp dụng các màu và hiệu ứng để nhanh chóng thay đổi sự xuất hiện của hộp Text Box.

1. Chọn hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi. Tab Format sẽ xuất hiện.

2. Từ tab Format, bấm vào lệnh Edit Shape.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Di chuột qua Change Shape, sau đó chọn hình dạng mong muốn từ trình đơn xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

4. Hộp văn bản text box sẽ xuất hiện dưới hình dạng mà bạn đã chọn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

II. Thay đổi màu

1. Chọn hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Fill. Menu thả xuống Shape Fill sẽ xuất hiện.

3. Chọn màu mà bạn muốn sử dụng. Để xem thêm các tùy chọn màu sắc, hãy chọn More Fill Colors.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

4. Hộp văn bản text box sẽ xuất hiện trong màu tô bạn đã chọn.

 • Nếu muốn sử dụng một kiểu màu khác, hãy chọn Gradient hoặc Texture từ trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể chọn No Fill để làm cho nó trong suốt.

III. Thay đổi đường viền

1. Chọn hộp văn bản text box mà bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Outline. Menu Shape Outline sẽ xuất hiện.

3. Chọn màu mà bạn muốn sử dụng. Nếu muốn, bạn có thể chọn đường viền không màu, hãy chọn No Outline.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

4. Hộp văn bản text box sẽ xuất hiện trong màu đường viền đã chọn.

 • Từ trình đơn thả xuống, bạn có thể thay đổi màu đường viền, độ dày và đường nét đứt.

IV. Thay đổi kiểu dáng

Chọn một kiểu dáng cho phép bạn áp dụng các màu và hiệu ứng sẵn có để nhanh chóng thay đổi sự xuất hiện của hộp văn bản.

1. Chọn hộp văn bản text box mà bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống More trong nhóm Shape Styles.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

4. Hộp văn bản text box sẽ xuất hiện theo kiểu đã chọn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

V. Thay đổi hiệu ứng bóng

Thêm hiệu ứng bóng vào hình có thể làm cho nó xuất hiện như thể đang nổi trên trang và giúp tăng thêm sự tương phản giữa hình dạng và nền.

1. Chọn hộp văn bản text box mà bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Effects. Trong menu xuất hiện, chọn bóng mà bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Hình dạng sẽ xuất hiện với bóng được chọn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

 • Để điều chỉnh màu bóng, kích thước, khoảng cách và hơn thế nữa, hãy chọn Shadow Options từ trình đơn thả xuống. Format Shape sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

C. Hiệu ứng 3D

Có hai loại hiệu ứng bạn có thể áp dụng cho các hộp văn bản text box để tạo hình ứng 3D: 3-D Rotation và Bevel. 3-D Rotation làm cho các hộp văn bản text box xuất hiện như thể bạn đang xem hộp văn bản từ một góc độ khác. Còn hiệu ứng Bevel làm tăng độ dày và cạnh tròn cho các hộp văn bản.

I. Sử dụng 3-D Rotation:

1. Chọn hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Effects. Trong trình đơn xuất hiện, chọn hiệu ứng 3-D Rotation mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Hộp văn bản text box sẽ xuất hiện trong hiệu ứng Rotation 3-D đã chọn.

 • Nếu muốn, bạn có thể tùy chỉnh Rotation 3-D. Chọn 3-D Rotation Options… từ trình đơn thả xuống và ngăn Format Shape sẽ xuất hiện. Từ đây, bạn có thể điều chỉnh các giá trị xoay.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

II. Sử dụng Bevel:

1. Chọn hộp văn bản mà bạn muốn thay đổi.

2. Trên tab Format, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống Shape Effects. Trong trình đơn xuất hiện, chọn cài đặt trước bevel mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Hộp văn bản text box sẽ xuất hiện trong hiệu ứng bevel đã chọn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

 • Nếu bạn đã thay đổi hình dạng của hộp văn bản, điều quan trọng cần lưu ý là hiệu ứng bevel không làm việc với mọi hình dạng.
 • Nếu muốn, bạn có thể tùy chỉnh hiệu ứng bevel. Chọn 3-D Options… từ trình đơn thả xuống. Format Shape sẽ xuất hiện. Từ đây, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao và độ sâu của một bevel.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

D. Tạo WordArt

Ngoài việc thêm các hiệu ứng vào hộp văn bản text box, bạn có thể thêm các hiệu ứng vào văn bản bên trong hộp văn bản, được biết đến như WordArt. Hầu hết các loại hiệu ứng mà bạn có thể thêm vào giống như những hiệu ứng mà bạn có thể thêm vào các hình vẽ hoặc các hộp văn bản (như hiệu ứng bóng, hiệu ứng bevel,…). Tuy nhiên, bạn cũng có thể chuyển đổi văn bản để tạo vẻ lượn sóng, nghiêng hoặc phóng to.

Nói chung, bạn không nên sử dụng WordArt trong các tài liệu chính thức khác như hồ sơ và thư giới thiệu vì nó có thể xuất hiện không trang trọng.

I. Áp dụng quick style cho văn bản

Quick style sẽ tự động áp dụng một số hiệu ứng cho văn bản của bạn cùng một lúc. Sau đó, bạn có thể tinh chỉnh giao diện của văn bản bằng cách thêm hoặc sửa đổi các hiệu ứng văn bản.

1. Chọn hộp văn bản text box hoặc chọn một số văn bản bên trong hộp văn bản.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

2. Trên tab Format, bấm vào lệnh Quick Styles trong nhóm WordArt Styles. Một trình đơn thả xuống của các kiểu văn bản sẽ xuất hiện. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Văn bản sẽ xuất hiện theo phong cách đã chọn. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi phông chữ hoặc màu chữ từ tab Home.

II. Chuyển đổi văn bản thường thành WordArt:

Đối với văn bản được định dạng WordArt, nó phải nằm trong một hộp văn bản. Tuy nhiên, có một phím tắt cho phép bạn chuyển đổi văn bản thành WordArt ngay cả khi nó không ở trong một hộp văn bản.

1. Chọn văn bản bạn muốn chuyển đổi, sau đó nhấp vào tab Insert.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

2. Nhấp vào mũi tên thả xuống WordArt trong nhóm Text. Một trình đơn thả xuống của các kiểu WordArt sẽ xuất hiện. Chọn kiểu bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Word sẽ tự động tạo ra một hộp văn bản text box cho văn bản và văn bản sẽ xuất hiện theo phong cách đã chọn. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi phông chữ hoặc màu chữ từ tab Home.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

 • Một số hiệu ứng như hiệu ứng bóng, có thể được thêm vào từ trình đơn Text Effects trong tab Home. Khi bạn thêm các hiệu ứng theo cách này, nó sẽ không đặt văn bản vào một hộp văn bản.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

III. Chuyển đổi văn bản

1. Chọn hộp văn bản hoặc chọn một số văn bản bên trong hộp văn bản.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

2. Trên tab Format, nhấp vào mũi tên thả xuống Text Effects trong nhóm WordArt Styles.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

3. Một trình đơn thả xuống của hiệu ứng sẽ xuất hiện. Di chuột qua Transform và chọn hiệu ứng chuyển đổi từ trình đơn xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

4. Văn bản sẽ chuyển thành kiểu mà bạn đã chọn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 18): Cách chèn Text Box và WordArt

 • Nếu muốn, bạn có thể thêm các hiệu ứng bổ sung như hiệu ứng bóng, hiệu ứng bevel và nhiều hơn nữa cho văn bản chuyển đổi.

Xem thêm: Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 3): Cách lưu trữ và chia sẻ tài liệu

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here