Định dạng văn bản nhằm mục đích thu hút sự chú ý của người đọc vào các phần cụ thể của tài liệu và nhấn mạnh thông tin quan trọng trong đó. Trong Word 2013, bạn có nhiều lựa chọn để chỉnh sửa văn bản, bao gồm font chữ, màu sắc font chữ và chèn các ký hiệu đặc biệt. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh căn lề văn bản để thay đổi cách hiển thị theo ý bạn muốn trên tài liệu.

Tham khảo thêm video dưới đây để tìm hiểu thêm định dạng văn bản trong Word 2013:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 1, 2, 3 và 4) tại đây:

 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 1): Các tác vụ cơ bản trong Word
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 2): Cách tạo mới và mở tài liệu có sẵn
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 3): Cách lưu trữ và chia sẻ tài liệu
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 4): Làm quen với thao tác soạn thảo văn bản

Định dạng văn bản Word 2013

 • I. Thay đổi font chữ
 • II. Thay đổi kích thước font chữ
 • III. Thay đổi màu sắc font chữ
 • IV. Đánh dấu highlight văn bản
 • V. Sử dụng các lệnh Bold, Italic và Underline
 • VI. Thay đổi text case
 • VII. Căn lề, chỉnh lề văn bản
 • VIII. Biểu tượng

I. Thay đổi font chữ

Theo mặc định, font chữ được thiết lập trên mỗi tài liệu mới là Calibri. Tuy nhiên, Word cung cấp cho người dùng nhiều font chữ khác để sử dụng tùy chỉnh tài liệu và tiêu đề của mình.

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Trên tab Home, click chọn mũi tên thả xuống nằm kế bên khung Font. Một menu chứa các font chữ sẽ hiển thị.

3. Di chuyển chuột qua các kiểu font chữ khác nhau. Bản xem trước trực tiếp của font chữ sẽ xuất hiện trong tài liệu. Chọn kiểu font chữ bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

4. Font chữ trên tài liệu của bạn sẽ thay đổi.

Khi tạo một tài liệu chuyên nghiệp hoặc một tài liệu chứa nhiều đoạn văn, bạn sẽ muốn chọn một kiểu font chữ dễ đọc. Cùng với Calibri, các font chữ chuẩn bao gồm Cambria, Times New Roman và Arial.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

II. Thay đổi kích thước font chữ

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Trên tab Home, click chọn mũi tên thả xuống Font size để tìm kích thước font chữ. Chọn một kích thước font chữ từ menu.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Nếu kích thước font chữ bạn cần không có sẵn trên menu, click chọn hộp Font size và nhập kích thước font chữ mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh Grow FontShrink Font để thay đổi kích thước font chữ.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

3. Kích thước font chữ trên tài liệu của bạn sẽ thay đổi.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

III. Thay đổi màu sắc font chữ

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Trên tab Home, click chọn mũi tên thả xuống Font Color. Menu Font Color sẽ xuất hiện.

3. Di chuyển chuột qua các màu chữ khác nhau. Bản xem trước trực tiếp của màu sẽ xuất hiện trong tài liệu.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

4. Lựa chọn một màu sắc cho font chữ mà bạn muốn sử dụng. Màu font chữ trên tài liệu của bạn sẽ thay đổi.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Lưu ý: Màu sắc trong menu drop-down sẽ bị giới hạn. Chọn More Color nằm dưới menu để truy cập hộp thoại Colors. Chọn một màu mà bạn muốn, sau đó click chọn OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

IV. Đánh dấu highlight văn bản

Đánh dấu văn bản là công cụ hữu ích để làm nổi bật các văn bản quan trọng trong tài liệu của bạn.

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn đánh dấu.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Từ tab Home, click chọn mũi tên thả xuống Text Highlight Color và một menu Highlight Color sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

3. Lựa chọn một màu sắc để đánh dấu văn bản mà bạn muốn. Văn bản mà bạn đã chọn sẽ được đánh dấu làm nổi bật hơn trong tài liệu.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Để loại bỏ đánh dấu highlight, chọn văn bản mà bạn đã đánh dấu, sau đó click chọn mũi tên thả xuống Text Highlight Color. Chọn No Color từ menu thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Nếu bạn cần làm nổi bật một vài dòng văn bản, thay đổi chuột thành highlighter có thể là một lựa chọn hữu ích để lựa chọn và đánh dấu các dòng cá nhân. Nhấp vào lệnh Text Highlight Color và con trỏ sẽ thay đổi thành một highlighter. Sau đó, bạn có thể nhấp, giữ và kéo tô màu trên các dòng mà bạn muốn làm nổi bật.

V. Sử dụng các lệnh Bold, Italic và Underline

Có thể sử dụng các lệnh như Bold (in đậm), Italic (in nghiêng) và Underline (gạch chân) để đánh dấu các từ hoặc cụm từ quan trọng trong tài liệu của bạn.

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Trên tab Home, click chọn lệnh Bold (B), Italic (I) hoặc Underline (U) trong group Font. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi click chọn Bold.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

3. Văn bản mà bạn chọn trong tài liệu sẽ thay đổi.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

VI. Thay đổi text case

Khi cần thay đổi text case nhanh chóng, bạn có thể sử dụng lệnh Change Case thay vì phải ngồi xóa và gõ lại văn bản.

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Trên tab Home, click chọn lệnh Change Case từ group Font.

3. Trên màn hình sẽ xuất hiện một menu dạng thả. Lựa chọn một tùy chọn case mà bạn muốn từ menu.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

4. Text case trong tài liệu của bạn sẽ thay đổi.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

VII. Căn lề, chỉnh lề văn bản

Theo mặc định, trong một văn bản mới các căn lề được thiết lập là căn lề trái. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn sẽ phải điều chỉnh căn lề phải hoặc căn lề giữa.

1. Lựa chọn văn bản mà bạn muốn chỉnh sửa.

2. Trên tab Home, lựa chọn 1 trong 4 tùy chọn căn lề từ group Paragraph.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

Văn bản trong tài liệu của bạn sẽ được căn lề, chỉnh lề theo ý muốn của bạn:

 • Align Text Left – Căn lề trái: Biểu tượng này sẽ căn lề tất cả văn bản được chọn vào lề trái. Lệnh Align Text Left là sự liên kết phổ biến nhất và được chọn mặc định khi một tài liệu mới được tạo ra.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Center Allignment – Căn lề giữa: Văn bản này sẽ được căn lề với khoảng cách bằng nhau giữa lề trái và lề phải.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Align Text Right – Căn lề phải: Biểu tượng này sẽ căn lề tất cả văn bản được chọn vào lề phải.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Dàn đều chữ sang 2 bên lề: Văn bản được chỉnh sửa cân bằng cả hai bên. Nó xếp ngang bằng khoảng cách giữa lề trái và phải.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Set as Default của Word để lưu tất cả các thay đổi định dạng đã tạo và tự động áp dụng các định dạng này trên các tài liệu mới.

VIII. Biểu tượng

Đôi khi, bạn cần phải thêm biểu tượng vào văn bản của mình, chẳng hạn như biểu tượng copyright ©. Word 2013 cung cấp một bộ sưu tập các ký hiệu về tiền tệ, ngôn ngữ, toán học và nhiều thứ khác.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

Để chèn một biểu tượng:

1. Di chuyển điểm chèn đến vị trí bạn muốn thêm biểu tượng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

2. Click chọn tab Insert, nhấp vào mũi tên thả xuống Symbol. Một menu các ký hiệu sẽ xuất hiện.

3. Chọn một biểu tượng bất kỳ mà bạn muốn từ menu thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

4. Biểu tượng mà bạn muốn thêm sẽ hiển thị trên văn bản.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

 • Nếu không tìm thấy biểu tượng mà bạn muốn thêm vào, hãy chọn More Symbols để mở hộp thoại Sympol. Định hướng và chọn biểu tượng mà bạn muốn, sau đó click Insert.

Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 5): Định dạng văn bản

Xem thêm: Word 2013: Hướng dẫn sử dụng tài khoản Microsoft và OneDrive

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here