• Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 15): Đánh số trang
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 22): Cách tạo biểu đồ
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 23): Cách kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Style là một tập hợp các định dạng về kiểu chữ, cỡ chữ và màu sắc được áp dụng đối với một phần văn bản trong tài liệu của bạn.

Styles có thể giúp tài liệu của bạn có một cái nhìn chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các Style khác nhau để nhanh chóng thay đổi một vài điều trong tài liệu cùng một lúc. Giống như một Template, các phần văn bản khác nhau nếu áp dụng cùng một Styles trong cùng 1 Theme sẽ có định dạng giống nhau.

Hãy cùng xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Style trong Word 2016:

Cách sử dụng Style trong Word 2016:

 • I. Áp dụng một Style cho văn bản
 • II. Áp dụng một bộ style
 • III. Thay đổi Style
 • IV. Tạo một Style mới

I. Áp dụng một Style cho văn bản

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng hoặc đặt con trỏ chuột ở đầu dòng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

2. Trong nhóm Styles trên tab Home (Trang chủ), hãy nhấp vào mũi tên thả xuống More.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

3. Chọn Style mà bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

4. Văn bản sẽ xuất hiện theo Style đã chọn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

II. Áp dụng một bộ style

Bộ style bao gồm sự kết hợp giữa tiêu đề, heading và các kiểu đoạn. Bộ style cho phép bạn định dạng tất cả các phần trong tài liệu cùng một lúc thay vì sửa đổi từng phần một cách riêng biệt.

1. Từ tab Design (Thiết kế), hãy nhấp vào mũi tên More thả xuống trong nhóm Document Formatting.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

2. Chọn bộ Style bạn muốn từ trình đơn thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

3. Bộ Style đã chọn sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu của bạn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

III. Thay đổi Style

1. Xác định vị trí và nhấp chuột phải vào Style mà bạn muốn thay đổi trong nhóm Styles, sau đó chọn Modify từ trình đơn thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Thực hiện các thay đổi định dạng mong muốn, chẳng hạn như kiểu phông chữ, kích thước và màu sắc. Nếu muốn, bạn cũng có thể thay đổi tên của Style. Nhấp vào OK để lưu các thay đổi của bạn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

3. Style sẽ được sửa đổi.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

 • Khi sửa đổi một Style, bạn đang thay đổi mọi cách thể hiện của Style đó trong tài liệu. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đã sửa đổi style Normal để sử dụng cỡ chữ lớn hơn. Bởi vì cả hai đoạn văn sử dụng style Normal, chúng đã được cập nhật tự động để sử dụng kích thước mới.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

IV. Tạo một Style mới

1. Nhấp vào mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của nhóm Styles.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

2. Khung tác vụ Styles sẽ xuất hiện. Chọn nút New Style (Kiểu mới) ở phía dưới cùng cửa sổ tác vụ.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập tên cho Style, chọn định dạng văn bản mong muốn và sau đó nhấp vào OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

4. Style mới sẽ được áp dụng cho văn bản đang được chọn. Nó cũng sẽ xuất hiện trong nhóm Styles.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 27): Cách sử dụng Style

 • Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Styles để tạo một bảng mục lục cho tài liệu. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy tham khảo bài viết Tạo danh mục bảng biểu trong Word tự động của chúng tôi nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết: 

 • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 24): Cách sử dụng Track Changes và Comments 
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 25): Cách kiểm tra và bảo vệ tài liệu Word
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 26): Tạo đồ họa SmartArt

Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here