Giới thiệu

Danh sách dấu và số sử dụng trong tài liệu để sắp xếp, liệt kê và nhấn mạnh văn bản. Trong bài viết này, bạn sẽ được học cách dùng những bullet có sẵn, chèn bullet và số mới, chọn biểu tượng bullet, và định dạng cấp độ danh sách.

Tạo danh sách bullet

1. Bôi đen văn bản muốn định dạng danh sách.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

2. Trên tab Home, chọn mũi tên xuống bên cạnh lệnh Bullets. Danh sách kiểu bullet sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

3. Di chuyển trỏ chuột qua các kiểu bullet. Bản nháp của kiểu bullet đó sẽ hiển thị trong văn bản. Sau đó, chọn kiểu bullet bạn muốn sử dụng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

4. Định dạng danh sách đã xong.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Tùy chọn trong Lists

Để di chuyển sổ và bullet từ một danh sách, chọn danh sách và kích vào lệnh danh sách bullet hoặc số.

Trong khi đang chỉnh sửa một danh sách, bạn có thể ấn Enter để thêm một dòng mới. Và dòng mới sẽ tự động có bullet hoặc số. Và kết thúc danh sách, ấn Enter hai lần để quay lại định dạng ban đầu.

Kéo dấu thụt lề trên thước kẻ, bạn có thể tùy chỉnh thụt lề của danh sách và khoảng cách chữ với bullet và số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Tạo danh sách số

Khi bạn cần thiết lập văn bản với danh sách số, Word cung cấp một vài tùy chỉnh số. Bạn có thể định dạng danh sách với số, chữ, hoặc chữ số La mã.

1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

2. Trong tab Home, kích mũi tên xuống của lệnh Numbering. Danh sách kiểu số sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

3. Di chuyển trỏ chuột qua từng kiểu số. Văn bản sẽ thay đổi theo kiểu danh sách tương ứng. Chọn kiểu bạn muốn dùng.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

4. Văn bản được định dạng danh sách số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Khởi động lại đánh số

Nếu muốn đánh số lại, Word có tùy chọn Restart at 1. Ở đây, bạn có thể áp dụng danh sách số hoặc chữ cái.

1. Kích chuột phải vào văn bản muốn đánh số lại, sau đó, chọn Restart at 1 từ menu mới xuất hiện.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

2. Danh sách được đánh số.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Bạn có thể cài đặt một danh sách để tiếp tục đánh số từ danh sách phía trên bằng cách kích chuột phải và chọn Continue Numbering.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Thiết lập Bullets

Tạo một giao diện bullet của danh sách giúp bạn nhấn mạnh được mục cố định và cá nhân hóa danh sách. Word cho phép định dạng bullet bằng nhiều cách như sử dụng ký hiệu, màu khác biệt, hoặc tải ảnh lên như một bullet.

Sử dụng ký hiệu

1. Chọn danh sách muốn định dạng

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

2. Trên tab Home, kích chuột vào mũi tên trỏ xuống bên cạnh lệnh Bullets. Chọn Define New Bullet từ menu thả xuống.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

3. Cửa sổ Define New Bullet hiển thị và kích nút Symbol.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

4. Hộp Symbol xuất hiện.

5. Kích hộp thả xuống của Font và chọn phông. Font Wingdings và Symbol là lựa chọn tuyệt vời bởi chúng có những ký hiệu hữu ích.

6. Chọn ký hiệu, kích OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

7. Ký hiệu xuất hiện trong phần Preview của Define New Bullet. Sau đó, chọn OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

8. Ký hiệu xuất hiện trong danh sách.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Chỉnh màu Bullet

1. Chọn danh sách đánh dấu bạn muốn điều chỉnh.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

2. Kích mũi tên trỏ xuống bên cạnh lệnh Bullets ở tab Home. Chọn Define New Bullet.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

3. Hộp Define New Bulle hiển thị, kích nút Font.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

4. Hộp Font mở ra. Kích Font Color. Bảng màu xuất hiện.

5. Chọn màu và ấn OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

6. Bullet được đổi màu hiển thị trong phần Preview, OK.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

7. Danh sách gắn bullet màu.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Cấp danh sách

Danh sách đa cấp cho phép tạo bảng liệt kê với nhiều cấp độ. Bất cứ danh sách được đánh số và dấu đều có thể trở thành danh sách đa cấp khi sử dụng phím Tab.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Tạo danh sách đa cấp

1. Đặt điểm chèn vào trước dòng bạn muốn dịch chuyển.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

2. Ấn nút Tab để tăng cấp thụt lề. Dòng sẽ di chuyển sang bên phải.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Tăng hoặc giảm cấp thụt lề

Bạn có thể thiết lập cài đặt cấp độ danh sách bằng cách tăng hoặc giảm kích thước thụt lề. Có một vài cách chỉnh cấp độ thụt lề như sau:

Để tăng thụt lề vào một cấp, đặt điểm chèn vào đầu dòng, tiếp theo nhấn nút Tab cho đến khi đạt đến được vị trí mong muốn.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Để giảm cấp thụt lề, đặt điểm chèn vào đầu dòng, sau đó giữ nút Shift và ấn Tab.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Bạn có thể tăng giảm cấp độ thụt lề bằng cách sử dụng lệnh thụt lề trên thanh công cụ.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Khi định dạng một danh sách cấp độ, Word sẽ sử dụng những kiểu bullet mặc định. Để thay đổi kiểu cấp danh sách, chọn danh sách phù hợp sau đó kích Multilevel List trên thanh công cụ.

Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 8): Lập danh sách

Các bạn cũng có thể xem video sau để tham khảo thêm:

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here