Bạn có thể hủy toàn bộ định dạng của một đoạn văn bản trong tài liệu Microsoft Word 2013 để trả nó về tình trạng mặc định.

Nếu bạn copy một đoạn văn bản từ tài liệu khác nhưng nó không được định dạng theo cách bạn muốn, thì có thể dễ dàng loại bỏ toàn bộ định dạng văn bản để trả nó về tình trạng mặc định.

Để làm điều này, chọn đoạn văn bản bạn muốn loại bỏ định dạng, nhấn “Clear All Formatting” ở mục “Font” trong tab “Home”. Đoạn văn bản sẽ trở về kiểu “Normal” mặc định.

Hủy định dạng văn bản trong Word 2013

Bạn cũng có thể dùng cách tương tự để loại bỏ toàn bộ định dạng của văn bản trong tài liệu PowerPoint.

Hủy định dạng văn bản trong Word 2013

Ngoài ra, cách nhanh hơn để loại bỏ toàn bộ định dạng trong Word và PowerPoint là: Chọn đoạn văn bản, nhấn tổ hợp phím “Ctrl + phím cách” để loại bỏ toàn bộ định dạng ký tự; hoặc nhấn tổ hợp phím “Ctrl + Q” để loại bỏ toàn bộ định dạng đoạn văn bản.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here