Quyền sách gồm 5 chương nói về những lễ nghi xã giao của người phụ nữ hiện đại mà chắc chắn người phụ nữ nào cũng nên có một quyển trong tay.

  • Chương 1: Ấn tượng đầu tiên
  • Chương 2: Ngôn ngữ tứ chi
  • Chương 3: Nghệ thuật nói chuyện
  • Chương 4: Lễ nghi giao tiếp phụ nữ hiện đại thường dùng
  • Chương 5: Lễ nghi khi đi du lịch nước ngoài

Lễ Nghi Xã Giao Của Phụ Nữ Hiện Đại

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here