Bạn đang làm luận án, bài tập lớn, chuyên đề nghiên cứu… file văn bản có nhiều trang, bạn muốn tạo nội dung tiêu đề trang (Header) hay chân trang (Footer) chung cho toàn bộ file văn bản của mình. Ngày hôm nay, Quản Trị Mạng sẽ giúp bạn tạo và hiểu chi tiết hơn về thanh công cụ tạo nội dung đó. Nội dung trong bài được áp dụng với Microsoft Word 2010, các phiên bản khác bạn làm tương tự!

Tham khảo thêm: Cách tạo mục lục tự động

1. Tạo Header, Footer cơ bản

Vào View > Header and Footer:

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

Xuất hiện thanh cộng cụ Header and Footer:

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

Nhập nội dung tiêu đề trang và chân trang. Chi tiết chức năng về thanh công cụ Header và Footer như sau:

Insert Auto text: Chèn nội dung tự động

 • PAGE – : – Chèn số trang
 • Author, Page #, Date: Chèn tên máy tính, số trang, ngày tháng năm (lấy theo ngày hiển thị trên máy tính).
 • Confidential, Page#, Date: Chèn Confidential, số trang, ngày tháng năm.
 • Created by: Hiển thị “Created by: tên máy tính”
 • Created on: Hiển thị “Created on: ngày, tháng, năm, giờ” (ngày thiết lập máy tính)
 • Filename: Tên file
 • Filename and path: Đường dẫn của file và tên file
 • Last Printed: Hiển thị “Last printed ngày, tháng, năm, giờ”. (ngày thiết lập máy in)
 • Last saved by: Hiển thị “Last saved by tên đặt khi cài windows”,
 • Page x of y: Trang thứ x trên tổng số y trang của file.

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Chèn số trang

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Chèn tổng số trang của file

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Tự đánh số trang bắt đầu tùy thích.

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Chèn ngày, tháng, năm (tính theo ngày hiện tại trên máy tính)

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Chèn giờ hiện tại trên máy tính

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Định dạng lại kích thước header & footer và lề trang

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Ẩn / hiện nội dung file khi tạo nội dung header & footer

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Same as previous: Hiển thị nội dung header & footer giống file trước

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Di chuyển giữa Header với Footer

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Quay lên trang trước trang hiện tại

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Hiển thị trang sau trang hiện tại

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer) – Thiết lập một số tính năng khác cho thanh công cụ Header and Footer.

Trường hợp muốn có đường gạch ngang cùng với nội dung Header & Footer, bạn hãy dùng thanh vẽ của MS Word là Drawing như bình thường, vẽ một đường ngang ở vị trí phù hợp (ví dụ):

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

Close: Thoát khỏi màn hình tạo header & footer. Sau khi tạo xong nội dung header & footer bạn có thể kích đúp chuột ra màn hình nội dung trang để thoát.

2. Tạo Header & Footer cho trang chẵn, lẻ khác nhau:

Trường hợp bạn muốn nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau:

1. Vào File > Page Setup

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

Xuất hiện hộp thoại Page Setup > chọn thẻ Layout:

Microsoft Word: Cách tạo tiêu đề trang (Header) và chân trang (Footer)

2. Tại mục Headers and Footers:

 • Different odd and even: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ khác nhau.
 • Different first page: Lựa chọn việc nhập nội dung Header & Footer trang đầu tiên của file khác với mọi trang.

3. Sau đó bạn nhập lại nội dung Header & Footer của trang chẵn, trang lẻ riêng.

 • Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 14): Tiêu đề trang, chân trang và đánh số trang
 • Cách chèn số trang trong Excel
 • Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 15): Đánh số trang
 • Tạo danh mục bảng biểu trong Word tự động

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here