Trong chương 2, “Học Access trong 1 giờ”, bạn đã được học cách thực hiện tất cả các chức năng cơ bản của Access. Tạo cả cơ sở dữ liệu và tạo bảng, tìm hiểu những vấn đề xung quanh chế độ Datasheet. Ở chương này, bạn sẽ gặp lại một số phần đã đề cập ở chương 2, nhưng dưới góc độ khác. Bạn sẽ học cách tự tay tạo một bảng không dựa vào Table Wizard..

Sau khi kết thúc chương này, bạn sẽ hiểu được các nội dung sau:

  • Cách tạo một cơ sở dữ liệu
  • Cách thiết kế bảng theo ý bạn
  • Cách sắp xếp bảng sử dụng cửa sổ Design view
  • Làm thế nào để kiểm tra sự sắp xếp bảng

Bài 14: Cơ sơ dữ liệu tự tạo

Để bắt đầu, bạn sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới. Như ở chương 2, bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu theo các bước sau:

Kích chuột vào New trên thanh công cụ. Access hiển thị hộp thoại New như hình 1

Ms Access 2003 - Bài 14: Chương 4: Tạo cơ sở dữ liệu khác
Hình 1: Hộp thoại New

Phải chắc là đối tượng Database đã được chọn, sau đó mới kích nút OK. Access hiển thị hộp thoại File New Database như hình 2.

Ms Access 2003 - Bài 14: Chương 4: Tạo cơ sở dữ liệu khác
Hình 2: Hộp thoại File New Database.

1. Nếu cần thiết, thay đổi ổ đĩa và thư mục cho cơ sở dữ liệu mới.

2. Trong hộp File Name, nhập tên Customer. Đây là tên bạn sẽ sử dụng cho cơ sơ dữ liệu ở chương này.

3. Kích chuột vào nút Create. Sau khi Access tạo file cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, bạn sẽ thấy cửa sổ Database hiển thị như hình 3.

Ms Access 2003 - Bài 14: Chương 4: Tạo cơ sở dữ liệu khác
Hình 3: Cửa sổ Database xuất hiện sau khi Access tạo cơ sở dữ liệu Customer. 

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here