Access có một số khả năng báo cáo rất ấn tượng. Thực tế, sự tưởng tượng của bạn chỉ giới hạn những gì có thể làm với các report. Trong chương này, bạn đã tìm hiểu làm thế nào để tạo hai báo cáo đơn giản với Report Wizards đã xây dựng trong Access. Mặc dù những báo cáo này đơn giản nhưng chúng rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Quy trình phát triển những báo cáo này đã cho bạn những kỹ năng sử dụng để phát triển những báo cáo khác.

Trước khi chuyển sang chương 9, phải chắc chắn bạn nắm được những nội dung sau: 

 • Trong Access, một báo cáo nhiều hơn một dữ liệu in ra từ máy tính. Report cung cấp cho bạn hoàn toàn quyền điều khiển trên những gì Access in và cách nó xuất hiện trên trang. 
   
 • Bạn có thể tạo các báo cáo sử dụng Report Wizard hoặc cửa sổ thiết kế báo cáo. 
   
 • Bạn có thể bắt đầu một Report Wizard từ phần Reports của cửa sổ Database hoặc chọn Reports từ thực đơn Insert. 
   
 • Report Wizard có thể được sử dụng để tạo nhiều loại mẫu báo cáo. Những báo cáo này thường đơn giản và gần như là không phải tùy chỉnh như những gì bạn có thể tạo bằng cách sử dụng cửa sổ thiết kế báo cáo. 
   
 • Các báo cáo đơn giản và các nhãn thư tín đều rất dễ tạo với Report Wizards. 
   
 • Label Wizard hỗ trợ nhiều loại nhãn chuẩn từ các nhà sản xuất, tự động định dạng thông tin để tạo thành nhãn

Nếu bạn muỗn biết thêm về việc tạo các báo cáo, tham khảo tới chương 14. Trong chương 9, bạn sẽ bắt đầu bước vào thiết kế các biểu mẫu.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here