Ở đầu chương này, bạn đã học cách thêm bản ghi vào bảng. Khi kết thúc, bạn có thể muốn xóa một hoặc nhiều bản ghi. Ví dụ, nếu bạn không đồng ý một người bạn nào đó và muốn xóa anh ta khỏi cơ sở dữ liệu “My Friends”. 

Để xóa một bản ghi, thực hiện theo các bước sau: 

1. Sử dụng chuột để lựa chọn một bản ghi bạn muốn xóa. Thực hiện việc này bằng cách di chuyển chuột vào vùng xám tại phía bên trái bản ghi. Khi con chuột trỏ vào vùng này, nó sẽ thay đổi con trỏ thành mũi tên sang phải. 

2. Kích chuột để bôi đen bản ghi đó. 

Nhấn phím DEL hoặc lựa chọn Delete từ menu Edit. Access hiển thị một hộp thoại (như hình 1) đưa ra lời nhắc xác định có xóa bản ghi này không:

MS Access 2003 - Bài 9: Xóa bản ghi và lưu lại thông tin
Hình 1: Bạn cần xác định bản ghi sẽ xóa.

Kích chuột chọn Yes để xóa bản ghi, hoặc No để không xóa.

Lưu ý: Phải đảm bảo bạn thực sự muốn xóa bản ghi đã lựa chọn trước khi kích chuột vào Yes. Bạn không thể undo lại khi bản ghi đã được xóa. Ngoài ra, Access cho pehps lựa chọn nhiều bản ghi cùng một lúc để xóa. Để lựa chọn các bản ghi đó, giữ phím Shift trong khi chọn bản ghi, thao tác này sẽ lựa chọn tất cả các bản ghi nằm giữa hai bản ghi được chọn. Để chọn các bản ghi không liền nhau, giữ phím Ctrl và lần lượt chọn từng bản ghi.

Lưu thông tin tạo và chỉnh sửa

Khi thêm và thay đổi một bản ghi, một biểu tượng bút chì sẽ xuất hiện ở phía bên trái của bản ghi. Biểu tượng này đánh dấu bản ghi nào đang được chỉnh sửa và thay đổi nhưng chưa được ghi lại. Khi bạn sử dụng các phím mũi tên để di chuyển sang bảng ghi khác. Access sẽ tự động lưu các thay đổi lại. Vì vậy, trên thực tế không có câu lệnh nào cần được sử dụng để lưu lại dữ liệu.

Access tự động lưu dữ liệu theo cách này để bảo vệ thông tin cho bạn. Nếu trong trường hợp đột ngột mất điện hoặc tắt máy, chỉ có bản ghi hiện thời đang chỉnh sửa là bị mất thông tin (bản ghi có biểu tượng bút chì). Access sẽ lưu tất cả thông tin mà bạn đã chỉnh sửa trước đó.

Lưu ý: hoạt động chính xác của trường hợp lưu dữ liệu này là thông tin đầu tiên sẽ được lưu trên bộ đệm của đĩa trong bộ nhớ máy tính. Khi bộ đệm đầy hoặc khi chương trình bị đóng, thông tin mới được lưu trên đĩa. Mặc dù sự sắp xếp này làm tăng tốc hiệu suất máy tính nhưng nó cũng có rủi ro. Thông tin trong bộ đệm (chưa được lưu vào đĩa) sẽ bị mất nếu bạn chẳng may tắt nguồn máy tính. Chỉ có một cách để tránh trường hợp này là bạn phải có một nguồn điện dự phòng và đừng bao giờ nhấn nhầm phải nút Power.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here