Microsoft Office Button

Quản Trị Mạng – Microsoft Office Button (biểu tượng hình tròn màu vàng ở phía góc trên bên trái) thực thi rất nhiều chức năng mà được đặt ở thực đơn File trong các phiên bản Access cũ. Nút này cho phép bạn tạo một cơ sở dữ liệu mới (New), mở một cơ sở dữ liệu đã tồn tại (Open), lưu (Save) và lưu với tên (Save as), in ấn (Print), Send hay Close.

MS Access 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 1: Microsoft Office Button

Ribbon

Ribbon là vùng phía trên của tài liệu. Nó có 5 tab: Home, Create, External Data, Database Tools, và Datasheet. Mỗi tab được tách thành các nhóm. Các nhóm tập hợp các tính năng thiết kế để thực thi các chức năng mà bạn sẽ sử dụng trong việc phát triển hay chỉnh sửa cơ sở dữ liệu Access.

MS Access 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 2: Các tab trong vùng Ribbon

Các tính năng phổ biến được hiển thị trên vùng Ribbon. Để thấy các tính năng thêm trong mỗi nhóm, kích vào mũi tên phía góc dưới bên phải mỗi nhóm.

MS Access 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 3: Ví dụ tính năng trong nhóm Font

Home: Views, Clipboard, Fonts, Rich Text, Records, Sort & Filter, Find.

Create:
Tables, Forms, Reports, Other.

External Data: Import, Export, Collect Data, SharePoint Lists.

Database Tools: Macro, Show/Hide, Analyze, Move Data, Database Tools.

Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar là thanh công cụ tùy chỉnh chứa các lệnh mà bạn muốn để sử dụng. Bạn có thể đặt Quick access toolbar phía trên hay dưới vùng ribbon. Để thay đổi vị trí của nó, kích vào mũi tên cuối dưới thanh công cụ và chọn Show Below the Ribbon.

MS Access 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 4: Quick Access Toolbar

Vùng Navigation

Navigation hiển thị các đối tượng cơ sở dữ liệu như các bảng, biểu mẫu, truy vấn và reports.

MS Access 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 5: Navigation Pane

Tabbed Document Window Viewing

Tabbed document viewing mở các bảng, biểu mẫu, truy vấn và reports trong cùng cửa sổ. Kích vào các tab để chuyển đổi giữa các cửa sổ.

MS Access 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007
Hình 6: Tabbed Document Window Viewing

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here