Quản Trị Mạng – Forms cho phép bạn điều khiển giao diện của màn hình nhập dữ liệu và các báo cáo được tạo ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Form và xem Form trong Access 2007.

Form Views

Có 3 cách để xem Forms trong Access:

Design View Cho phép bạn thiết kế Form bao gồm header, footer và các chi tiết trong Form. Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và các điều khiển xuất hiện trên Form.
Form View Đây là một trang động cho phép người dùng nhập và chỉnh sửa dữ liệu hoặc điều chỉnh dữ liệu trong một lĩnh vực.
Layout View Cách xem này cho phép bạn thiết kế Form và thao tác dữ liệu.

Tạo form

Bạn có thể tạo một Form từ một bảng hay một truy vấn. Để tạo một Form:

– Kích tab Create

– Kích nút Form Design

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

– Kích vào nút Add Existing Fields– Kích tab Format

– Trong hộp Field List phía bên phải, kích và kéo các trường bạn muốn lên Form

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

Chỉnh sửa các thuộc tính trong hộp thoại Property Sheet– Để thay đổi màu sắc và font, kích nút Property Sheet trên tab Arrange

– Chọn Section bạn muốn chỉnh sửa

– Chọn thuộc tính bạn muốn chỉnh sửa

– Kích nút Views trên tab Home để xem trước Form:

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

– Kích nút Form View

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

Bạn có thể tạo Form với sự trợ giúp từ Form Wizard. Để sử dụng Form Wizard: Form Wizard

– Trên tab Create, kích vào mũi tên xuống chỗ More Forms

– Kích Form Wizard.

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

– Chọn các trường bạn muốn cho lên Forms- Chọn Tables/Queries mà bạn muốn có trên Form

– Kích Next.

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

– Kích Next.- Chọn cách bố trí cho form

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

– Kích Next.- Chọn kiểu

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

– Chọn nơi bạn muốn để mở Form hay chỉnh sửa thiết kế Form.- Tạo tiêu đề cho Form

– Kích Finish.

MS Access 2007 - Bài 12:Thiết kế Forms

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here