Quản Trị Mạng – Trường tính toán là một trường mà nhận được thông tin của nó từ sự tính toán được thực hiện trên các trường khác. Bạn có thể xây dựng miền kết quả tính toán trong màn hình Query bằng cách sử dụng phép cộng (+), trừ (-), nhân (*) và chia (/).

Biểu thức

Biểu thức là sự kết hợp các hàm, tên trường, số, văn bản, và các phép toán được liệt kê phía trên.

Để xây dựng một biểu thức để tạo một trường tính toán:

– Mở một truy vấn có sẵn hoặc bắt đầu một truy vấn mới

– Kích vào nút View

– Kích chọn chế độ Design View.

MS Access - Bài 11: Trường tính toán

– Trong ô Query, kích phải vào trường mà bạn muốn tạo phép toán

– Kích nút Build.

MS Access - Bài 11: Trường tính toán

– Chọn bảng mà bạn muốn để xây dựng phép toán từ đó

– Kích đúp vào trường mà bạn muốn gộp nó trong phép toán

– Chọn toán tử mà bạn muốn có trong phép toán

– Kích vào trường thứ hai bạn muốn gộp trong phép toán

– Kích OK.

MS Access - Bài 11: Trường tính toán

– Kích nút Run để thực thi.

MS Access - Bài 11: Trường tính toán

Zoom

Hộp thoại Zoom cho phép bạn xem toàn bộ biểu thức. Để xem hộp thoại Zoom:

– Trong chế độ Design View, kích phải vào trường bạn muốn hiển thị.

– Kích Zoom.

MS Access - Bài 11: Trường tính toán

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here