Quản Trị Mạng – Sau khi bạn tạo một báo cáo, bạn có thể in báo cáo.

In báo cáo

Để in báo cáo:

– Lựa chọn báo cáo bạn muốn in

– Kích phải vào tên báo cáo

– Kích Print Rreview

MS Access - Bài 14: In báo cáo

– Chọn bố cục, lề và kích thước giấy phù hợp trong nhóm Page Layout

MS Access - Bài 14: In báo cáo

– Sau đó kích Print

– Kích OK.

MS Access - Bài 14: In báo cáo

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here