Access dựa trên môi trường Windows khi đề cập tới in ấn. Chương này đã giới thiệu cho bạn những điều căn bản về in ấn trong Access. Những kiến thức bạn thu được trong chương này sẽ giúp bạn rất nhiều khi làm việc với các chương sau về in ấn các báo cáo.

Trước khi chuyển sang chương 8, phải chắc chắn bạn hiểu được những nội dung sau: 

• Access cho phép bạn sử dụng bất kỳ loại máy in nào có thể dùng với Windows. Nhiều lựa chọn in ấn hiện hữu sẽ phụ thuộc vào loại máy in. 

• Để thay đổi máy in bạn đang sử dụng, chọn Page Setup từ thực đơn File hoặc kích chuột vào công cụ Page setup hoặc nút Setup. Những tùy chọn trong hộp thoại Page Setup cho phép bạn xác định cách bạn muốn thông tin được in ra. 

• Bạn có thể sử dụng hộp thoại Page Setup để xác định loại giấy, nơi nó được đặt, cách định hướng giấy và lề trang. 

• Access cho phép bạn in nhiều nội dung của bảng một cách dễ dàng. Để thực hiện, chọn hoặc hiển thị bảng. Sau đó, chọn Print từ thực đơn File hoặc kích chuột vào công cụ Print

• Bạn có thể in một báo cáo dễ dàng mà miêu tả như một đối tượng cơ sở dữ liệu, ví dụ như bảng. Để thực hiện, chọn Analyze từ thực đơn ToolsDocumenter từ kết quả trình đơn phụ. 

• Print Preview là một tính năng cho phép bạn xem dữ liệu in ra trên màn hình trước khi bạn gửi dữ liệu tới máy in.

Trong chương 8, bạn sẽ học cách có thể tạo một cấu trúc báo cáo đơn giản với Access.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here