Quản Trị Mạng – Tách bảng tính

Trong Excel 2007, bạn có thể tách một bảng tính thành nhiều vùng để dễ dàng xem từng phần của một bảng tính. Để tách bảng tính:

• Lựa chọn các ô trung tâm của bảng tính bạn muốn tách

• Kích nút Split trên tab View

• Thông báo tách bảng trên màn hình xuất hiện, bạn có thể thao tác với từng phần riêng biệt.

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Làm đóng băng hàng và cột

Bạn có thể lựa chọn một phần cụ thể của một bảng tính để giữ nó không thay đổi trong khi làm việc với các phần khác. Điều này được thực hiện thông qua tính năng Freeze Rows and Columns (làm đóng băng hàng và cột):

• Kích nút Freeze Panes trên tab View

• Lựa chọn một phần để được đóng băng hoặc kích vào đầu mỗi cột hay phía trái dòng

• Để hủy việc áp dụng đóng băng, kích nút Freeze Panes

• Kích Unfreeze

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Ẩn bảng tính

Để ẩn bảng tính:

• Lựa chọn tab trang tính mà bạn muốn ẩn

• Kích phải vào tab đó

• Kích Hide

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Để hủy bỏ việc ẩn bảng tính:

• Kích phải vào bất kỳ bảng tính

• Kích Unhide

• Chọn bảng tính để hủy bỏ việc ẩn.

MS Excel 2007 - Bài 14: Layout

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here