Quản Trị Mạng – Excel 2007 cung cấp một vùng rộng các tùy chọn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn làm việc với Excel một cách thuận lợi nhất. Để truy cập vào những tùy chọn này:

• Kích Office Button

• Kích Excel Options

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Popular

Những tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với thanh công cụ mini, sự phối hợp màu sắc, các tùy chọn mặc định cho workbook, sắp xếp và điền tên người dùng và cho phép bạn truy cập vào tính năng Live Preview. Tính năng Live Preview cho phép bạn xem trước kết quả của việc thiết kế và định dạng những thay đổi.

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Formulas

Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn tính toán, làm việc với các công thức, kiểm tra lỗi và kiểm tra các quy tắc.

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Proofing

Tính năng này cho phép bạn xác định cách chỉnh sửa và định dạng từ cho văn bản. Bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập tự động và bỏ qua các từ hay các lỗi trong tài liệu thông qua Custom Dictionaries.

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Save

Tính năng này cho phép bạn xác định cách một workbook được lưu. Bạn có thể xác định cách tự động lưu khi chạy và nơi bạn muốn workbook được lưu.

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Advanced

Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn để chỉnh sửa, sao chép, dán, in, hiển thị, công thức, tính toán và các thiết lập khác.

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Customize

Tùy chọn này cho phép bạn thêm các tính năng vào Quick Access Toolbar. Nếu có nhiều công cụ mà bạn sử dụng thường xuyên, bạn có thể muốn thêm chúng vào Quick Access Toolbar.

MS Excel 2007 - Bài 2: Tùy chỉnh trong Excel

Bài trước: MS Access 2007 – Bài 1: Bắt đầu với Microsoft Access 2007

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here