Quản Trị Mạng – Macros là các tính năng cao cấp, có thể làm tăng tốc độ chỉnh sửa hay định dạng mà bạn có thể thực hiện thường xuyên trong một bảng tính Excel. Chúng ghi lại những hành động mà bạn đã chọn ở menu để cho một chuỗi các hành động đó có thể được hoàn thành trong một bước. Trong bài học Excel này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Macros trong Excel 2007.

Ghi một Macro trong Excel 2007

Để ghi một Macro:

• Kích tab View trên vùng Ribbon

• Kích Macros

• Kích Record Macro

MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

• Nhập tên cho Marco (không chứa dấu cách)

• Nhập một phím tắt

• Nhập vào mục Description để giải thích hay mô tả

MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

Để dừng ghi Macro:

• Kích Macro

• Kích Stop Recording

MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

Thực thi Macro trong Excell 2007

Để thực thi một Macro từ phím tắt, chỉ cần ấn vào phím mà bạn đã chọn

để chạy Macro. Hoặc bạn có thể xem tất cả các Macro và thực thi bằng cách:

• Kích Macros

• Kích View Macros

• Chọn một Macro và kích Run

MS Excel 2007 - Bài 7: Tạo Macros trong Excel 2007

Bài tiếp: MS Excel 2007 – Bài 8: Sort and Filter

Bài trước: MS Excel 2007 – Bài 6: Tính toán trong Excel

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here