Quản Trị Mạng – Bạn có thể chèn các hình ảnh, Clip Art, Shape, và SmartArt vào bảng tính giúp cho bảng dữ liệu sinh động, trực quan hơn. Để thêm hình ảnh hay các đối tượng đồ họa khác trong Excel 2007 khá đơn giản, miễn là bạn biết các lệnh thêm nằm ở đâu trên menu. Hãy xem hướng dẫn chèn đồ họa vào bảng tính Excel 2007 chi tiết dưới đây nhé.

Thêm hình ảnh vào bảng tính trong Excel 2007

Để thêm một hình ảnh:

• Kích tab Insert

• Kích nút Picture

• Duyệt qua các ảnh

• Kích vào tên ảnh bạn muốn chèn

• Kích Insert

• Để di chuyển hình ảnh, kích và kéo nó tới nơi nào bạn muốn

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

Chèn Clip Art vào Excel 2007

Để thêm Clip Art:

• Kích tab Insert

• Kích nút Clip Art

• Tìm hình mẫu bằng cách sử dụng hộp thoại tìm kiếm Clip Art

• Kích Clip Art

• Để di chuyển hình mẫu, kích và kéo nó tới nơi nào bạn muốn

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

Chỉnh sửa hình ảnh sau khi chèn

Khi bạn thêm một hình ảnh vào bảng tính, sẽ có một tab mới xuất hiện trên vùng Ribbon. Tab Format cho phép bạn định dạng hình ảnh và đồ họa. Tab này có 4 nhóm sau:

  • Adjust: Điều chỉnh độ sáng, sự tương phản và màu sắc cho ảnh
  • Picture Style: Cho phép bạn đặt một khung hay đường viền xung quanh hình ảnh và thêm các hiệu ứng cho ảnh.
  • Arrange: Điều chỉnh sự chuẩn trực và sự quay của ảnh
  • Size: Cắt và chỉnh kích thước hình ảnh

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

Chèn Shape (hình) trong Excel 2007

Để thêm hình:

• Kích tab Insert

• Kích nút Shapes

• Kích vào hình bạn chọn

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

• Kích vào bảng tính

• Nhấp và kéo các chấm tròn ở cạnh viền để mở rộng hình

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

Để định dạng hình:

• Kích vào hình

• Kích tab Format

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

Chèn SmartArt vào Excel 2007

SmartArt là một tính năng trong Office 2007, cho phép bạn chọn từ một số đồ họa khác nhau bao gồm các biểu đồ, lists, vòng tròn và các processes. Để thêm SmartArt:

• Kích tab Insert

• Kích nút SmartArt

• Kích SmartArt bạn chọn

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

• Lựa chọn SmartArt

• Kéo nó tới vị trí mong muốn trong bảng tính

Để định dạng SmartArt:

• Lựa chọn SmartArt

• Kích tab Design hay Format

• Kích SmartArt để thêm nội dung và hình ảnh.

MS Excel 2007 - Bài 9: Chèn ảnh, đồ họa vào bảng tính

Bài tiếp: MS Excel 2007 – Bài 11: Định dạng bảng tính

Bài trước: MS Excel 2007 – Bài 8: Sort and Filter

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here