Quản Trị Mạng – Nhập văn bản

Để nhập nội dung văn bản:

• Lựa chọn slide bạn muốn nhập văn bản

• Kích vào một Textbox để thêm văn bản

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Để thêm một hộp văn bản:

• Lựa chọn slide bạn muốn đặt hộp văn bản

• Trên tab Insert, kích Text Box

• Kích lên slide và kéo con trỏ để mở rộng hộp văn bản

• Và bắt đầu nhập nội dung

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Lựa chọn văn bản

Để lựa chọn văn bản:

• Bôi đen văn bản

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Copy và Paste

Để sao chép và dán dữ liệu:

• Lựa chọn đoạn văn bản bạn muốn sao chép

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Copy (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+C)

• Lựa chọn nơi bạn sẽ dán đoạn văn bản vừa sao chép

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V)

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Cut và Paste

Để cut và paste dữ liệu:

• Lựa chọn văn bản bạn muốn để cut

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Cut (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X)

• Lựa chọn nơi bạn muốn dán dữ liệu

• Ấn tổ hợp phím Ctrl+V.

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Undo và Redo

Để undo hay redo những hành động vừa thực hiện:

• Trên Quick Access Toolbar

• Kích Undo hoặc Redo

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Kiểm tra lỗi chính tả

Để kiểm tra lỗi chính tả trong một bản trình chiếu:

• Kích tab Review

• Kích nút Spelling

MS PowerPoint 200 7 - Bài 4: Làm việc với nội dung

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here