Quản Trị Mạng – PowerPoint 2007 cũng có hầu hết các tính năng như các phiên bản trước và có một số các tính năng mới mà bạn có thể sử dụng. Có 3 tính năng bạn nên nhớ khi làm việc với PowerPoint 2007: Microsoft Office Button, Quick Access Toolbar và Ribbon. Các chức năng của 3 tính năng này sẽ được giới thiệu chi tiết ở các phần tiếp theo.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Presentations (trình diễn)

Một bản trình diễn là tập hợp các dữ liệu và thông tin mà được trình bày cho một nhóm người cụ thể nào đó. Một bản trình diễn PowerPoint là một tập hợp các slides mà có thể chứa văn bản, hình ảnh, đồ họa, bảng, âm thanh và video. Tập hợp này có thể được chạy tự động hoặc được điều khiển bởi người thuyết trình.

Tính năng Microsoft Office Button

Microsoft Office Button thực thi nhiều chức năng mà được đặt tại thực đơn File ở các phiên bản trước. Tính năng này cho phép bạn tạo một bản trình diễn mới, mở một bản trình diễn đã có, Lưu (Save), Lưu với tên file (Save As), In (Print), Send và Close.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Tính năng Ribbon

Ribbon là vùng phía trên của tài liệu. Nó có 7 tab: Home, Insert, Design, Animations, Slide Show, Review và View. Mỗi tab được chia thành các nhóm. Các nhóm là tập hợp các tính năng được thiết kế để thực thi các chức năng mà bạn sẽ sử dụng trong việc phát triển hay chỉnh sửa các slide.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Các tính năng thường sử dụng phổ biến được hiển thị trên vùng Ribbon. Để xem thêm các tính năng trong mỗi nhóm, kích vào mũi tên phía góc bên phải mỗi nhóm.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Home: Clipboard, Slides, Font, Paragraph, Drawing, and Editing

Insert: Tables, Illustrations, Links, Text, and Media Clips

Design: Page Setup, Themes, Background

Animations: Preview, Animations, Transition to this Slide

Slide Show: Start Slide Show, Set Up, Monitors

Review: Proofing, Comments, Protect

View: Presentation Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros

Tính năng Quick Access Toolbar

Quick Access Toolbar là một thanh công cụ có thể tùy chỉnh chứa các lệnh mà bạn sử dụng. Bạn có thể đặt tính năng này ở phía trên hay dưới vùng Ribbon. Để thay đổi vị trí của Quick Access Toolbar, kích vào mũi tên phía cuối thanh công cụ và kích Show Below the Ribbon.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Bạn cũng có thể thêm các chức năng vào Quick Access Toolbar. Chỉ cần kích phải vào bất kỳ chức năng nào trong Office Button hay Ribbon và chọn Add to Quick Access Toolbar, khi đó một shortcut sẽ được thêm.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Thanh công cụ Mini

Một tính năng mới trong Office 2007 là thanh công cụ mini. Đây là thanh công cụ nổi được hiển thị khi bạn bôi đen hay kích phải vào văn bản. Nó hiển thị các công cụ định dạng phổ biến như kiểu chữ Bold (đậm), Italics (nghiêng), Font chữ, kích thước font chữ và màu sắc font chữ.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Sự điều hướng

Sự điều hướng qua các slide có thể được hoàn thành bằng thực đơn Slide Navigation ở phía trái màn hình. Và một phác thảo cũng xuất hiện từ các tài liệu được nhập trong bản trình diễn. Để truy cập vào phác thảo, kích tab outline

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Xem Slide

Các bản trình diễn có thể được xem trong một số cách khác nhau. Trên tab View, nhóm Presentation Views cho phép bạn xem các slide theo các chế độ như Normal, Slide sorter, Notes Page, Slide Show, Slide Master, Handout Master, và Notes Master.

MS PowerPoint 2007 - Bài 1: Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here