Câu trả lời chính là Task Pane. Chỉ cần mở chương trình trình diễn PowerPoint, thanh tác vụ xuất hiện phía bên phải màn hình. Task Pane liệt kê các thao tác phổ biến mà bạn có thể thực hiện trong PowerPoint. Giúp định vị các thao tác nhanh hơn.

Hiển thị Task Pane (trong trường hợp đã bị đóng)

Từ menu View, kích vào Task Pane (hoặc dùng phím tắt Ctrl + F1)

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

Chọn các Task Panes khác nhau

Kích vào mũi tên sổ xuống ở phần Other Task Panes và chọn Task Pane từ menu đó.

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

Hiển thị mục New Presentation

Từ menu File, kích vào New

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

Mở bản trình diễn có sẵn

Từ phần New Presentation, kích vào From existing presentation… để hiển thị hộp thoại New from Existing Presentation, sau đó chọn file muốn mở

Ví dụ, bạn chọn file trình diễn đầu tiên đã được tạo từ bài 1.

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

Kích vào nút Create New. Bản trình diễn đã mở và bạn có thể thay đổi nếu cần

Tạo một bản trình diễn mới

Kích vào Blank Presentation trong New Presentation Pane hoặc kích vào biểu tượng New trên thanh Standard (thanh công cụ chuẩn)

Xuất hiện phần Slide Layout cho phép bạn chọn mẫu trình diễn đã có sẵn theo các cách bố trí văn bản, nội dung hoặc cả văn bản và nội dung

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

Kích vào 1 kiểu bố trí cụ thể và bắt đầu tạo slide (bản trình chiếu)

Outline và Slides Tabs

Tab Outline cho phép hiển thị đường bao ngoài của tiêu đề và văn bản của mỗi slide trong bản trình diễn. Các Slides có thể được soạn thảo trong phạm vi đường bao này. Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản và slide trong vùng đường viền, thanh công cụ Outlining sẽ được dùng để thực hiện công việc đó.

Thay đổi kích thước Outline và Slides Tabs

Kích vào khu vực tab Slides hoặc Outline

Kích vào mũi tên xuống bên cạnh ô Zoom trên thanh Standard và chọn phần trăm bạn thích.

Slides Tab hiển thị tất cả những slides trong bản trình diễn với hình ảnh nhỏ. Vùng Slides tab là một phương pháp dễ dàng để điều chỉnh bản trình diễn. Bạn có thể thay đổi một slide bằng cách kích vào nó

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

4 cách hiển thị bản trình chiếu PowerPoint

Để thấy các cách hiển thị khác nhau của PowerPoint, Từ thanh Menu, kích vào View, bạn sẽ nhìn thấy 4 kiểu xem. Kích vào từng cái cụ thể để thấy rõ.

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

1, Normal View (Chế độ xem thông thường): là cách hiển thị mặc định trong PowerPoint. Tât cả các slide đang căn chỉnh sẽ được hiển thị, bao gồm cả Slide Pane, Outline Slides và cả Notes Pane

2, Slide Sorter View (Chế độ sắp xếp Slide): Cách này hiển thị tất cả các slides trong bản trình diễn nhỏ. Giúp bạn xếp lại thứ tự, thêm vào, hoặc xóa bỏ các slide. Bạn cũng có thể xem trươc các hình ảnh áp dụng cho từng slides

3, The Slide Show View (Chế độ trình chiếu Slide): Cách này cho phép bạn xem bản trình diễn như bản trình chiếu. Bản trình diễn của bạn hiện lệ trên tòan màn hình và bạn có thể xem được các hiệu ứng hoạt ảnh trình chiếu của nó.

4, The Notes View (Chế độ xem có phần ghi chú): Phần ghi chú sẽ hiển thị như khi sẽ in ấn ra. Phần chú ý như một phiên bản nhỏ của slide và nội dung chú ý được nhập vào trong phần Notes Pane ở bên dưới slide.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here