Vậy sau khi tạo xong một bản trình chiếu thì việc cần làm tiếp theo là gì? Trình chiếu PowerPoint

Đúng vậy, trình chiếu PowerPoint là cho slide chạy trong chế độ “toàn màn hình”. Thông qua màn hình đó tất cả những người trong nhóm có thể xem nội dung mà bạn tạo một cách có thứ tự và để chạy bạn chỉ cần kích chuột hoặc hoặc ấn một nút.

Để xem một Slide Show từ slide đầu tiên

– Từ menu View, kích vào Slide Show

Để xem một Slide Show từ slide hiện hành

– Kích vào biểu tượng Slide Show ở phía bên trái của màn hình PowerPoint hoặc nhấn phím Shift + F5.

MS PowerPoint - Bài 9: Trình chiếu PowerPoint

Để chuyển sang một slide tiếp theo trong khi trình chiếu

– Ấn phím Enter

Để chuyển về một slide trước đó trong khi trình chiếu

– Ấn phím Backspace

Để chuyển đến một slide đặc biệt trong khi trình chiếu

– Kích chuột phải vào slide hiện hành và chọn Go to Slide

– Chọn slide bạn muốn

Tạm dừng trình chiếu Slide

– Kích chuột phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu) và lựa chọn Pause

Trở về một màn hình đen

– Kích chuột phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu)

– Trỏ vào Screen và chọn Black Screen

Trở về một màn hình trắng

– Kích chuột phải vào sile hiện hành (trong khi đang trình chiếu)

– Trỏ vào Screen và chọn White Screen.

Các tùy chọn con trỏ

Automatic Pointer là con trỏ mặc định trong trình chiếu slide. Khi thiết lập tự động, con trỏ sẽ biến mất sau 15 phút.

Sử dụng con trỏ mũi tên

– Con trỏ mũi tên (Arrow) luôn luôn hiển thị trong suốt quá trình trình chiếu

Lựa chọn con trỏ mũi tên

– Kích chuột phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu)

– Chọn Pointer Options và kích vào Arrow

Đổi con trỏ thành cái bút

Bằng cách đổi con trỏ thành cái bút, bạn có thể viết vào slide cả trong lúc trình diễn slide

– Kích chuột phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu)

– Chọn Pointer Options và kích vào Pen

Thay đổi màu sắc bút

– Kích phải vào slide hiện hành (trong khi đang trình chiếu).

– Chọn Pointer Options và kích vào Ink Color

– Lựa chọn màu mà bạn muốn

MS PowerPoint - Bài 9: Trình chiếu PowerPoint

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here