Quản Trị Mạng – Word 2007 có nhiều tính năng trợ giúp bạn đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu. Chúng bao gồm các công cụ: Spelling and Grammar (công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp), Thesaurus (từ đồng nghĩa), AutoCorrect (tự động chỉnh sửa), Default Dictionary (từ điển mặc định) và Word Count (công cụ đếm từ).

Spelling and Grammar

Để kiểm tra chính tả và ngữ pháp của một tài liệu:

• Đặt con trỏ vào đầu của tài liệu hoặc đầu của bất kỳ đoạn văn bản mà bạn muốn kiểm tra

• Kích tab Review trên vùng Ribbon

• Chọn biểu tượng Spelling & Grammar trên nhóm Proofing hoặc ấn phím tắt (F7).

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

• Bất kỳ một lỗi nào sẽ hiển thị một hộp thoại cho phép bạn chọn một cách viết hay ngữ pháp thích hợp hơn.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

Nếu bạn muốn kiểm tra chính tả của một từ cụ thể, bạn có thể kích chuột phải vào bất kỳ từ nào được gạch dưới bởi Word và chọn một sự thay thế.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

Từ điển đồng nghĩa

Từ điển đồng nghĩa cho phép bạn xem các từ đồng nghĩa. Để sử dụng từ điển đồng nghĩa:

• Kích tab Review trên vùng Ribbon

• Kích nút Thesaurus trên nhóm Proofing.

• Công cụ từ điển đồng nghĩa sẽ xuất hiện ở phía bên phải màn hình và bạn có thể xem các tùy chọn.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

Bạn cũng có thể truy cập vào từ điển đồng nghĩa bằng cách kích phải vào bất kỳ từ nào và chọn Synonyms trên menu.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

Tùy chỉnh AutoCorrect

Bạn có thể thiết lập công cụ AutoCorrect trong Word để giữ lại cho văn bản một số cách thức mà nó có. Để tùy chỉnh AutoCorrect:

• Kích nút Microsoft Office

• Chọn nút Word Options

• Kích tab Proofing

• Và chọn nút Autocorrect Options

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

• Trên tab Autocorrect, bạn có thể xác định các từ bạn muốn để thay thế khi bạn gõ văn bản.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu


Tạo một từ điển mặc định mới

Thường thì bạn có các từ ngữ kỹ thuật chuyên môn mà có thể không được công nhận bởi công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word. Do vậy mà bạn có thể tùy chỉnh từ điển để có những từ bạn muốn cho vào.

• Kích nút Microsoft Office

• Kích nút Word Options

• Chọn tab Proofing

• Kích tab When Correcting Spelling

• Chọn Custom Dictionaries, và hộp thoại Custom Dictionaries xuất hiện.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

• Kích Edit Word List

• Nhập các từ có thể sử dụng của bạn mà không có trong từ điển hiện thời trong Word.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu


Công cụ Word Count

Để kiểm tra Word Count trong Word 2007, hãy xem ở phía dưới góc bên trái màn hình. Nó sẽ cho bạn biết tổng các từ trong một tài liệu hoặc nếu bạn có một đoạn văn được bôi đen, nó sẽ cho bạn biết có bao nhiêu từ trong đoạn văn đó.

MS Word - Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 11: Định dạng trang

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here