Quản Trị Mạng – Bạn có thể định dạng trang cho tài liệu của bạn thêm phong phú: định dạng lề trang, màu sắc, chèn Header và Footer hay tạo cho mình một trang bìa riêng. Tất cả sẽ được trình bày trong bài dưới đây:

Chỉnh sửa lề trang và định hướng trang

Lề trang có thể được chỉnh sửa qua các bước sau:

• Kích tab Page Layout trên nhóm Ribbon

• Trên nhóm Page Setup, kích chọn Margins

• Kích Default Margin, hoặc

• Kích vào Custom Margins và hoàn thành hộp thoại.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Để thay đổi hướng, kích thước hay cột của trang:

• Kích tab Page Layout trên nhóm Ribbon

• Trong nhóm Page Setup, kích Orientation, Size hay Columns

• Chọn kiểu thích hợp.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Áp dụng đường viền trang và màu sắc

Đế áp dụng đường viền trang hay màu sắc:

• Kích tab Page Layout trên nhóm Ribbon.

• Trong nhóm Page Background, kích Page Colors và lựa chọn màu muốn áp dụng cho trang hoặc Page Borders và chọn đường viền thích hợp cho trang.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Chèn Header (đầu trang) và Footer (chân trang)

Để chèn Header và Footer như đánh số trang, ngày tháng, hoặc tiêu đề. Nếu bạn muốn chèn thông tin trong phần Header (phía trên cùng của trang) hay trong phần Footer (phía dưới cùng của trang) thì:

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon.

• Kích Header hoặc Footer.

• Chọn một kiểu tùy ý

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

• Tab Header/Footer Design sẽ hiển thị trên nhóm Ribbon.

• Chọn thông tin mà bạn muốn có trong header hay footer (ngày tháng, thời gian, số trang, …) hay nhập thông tin bạn muốn vào header hoặc footer.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Sau khi đã chèn Header và Footer xong, bạn có thể kích vào nút Close Header and Footer trên nhóm Close. Lúc này bạn sẽ thấy tài liệu được chèn Header và Footer như mong muốn.

Tạo một ngắt trang

Để chèn một ngắt trang:

• Kích tab Page Layout trên nhóm Ribbon

• Trong nhóm Page Setup, kích menu Breaks.

• Chọn Page Break.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Chèn một Trang bìa

Để chèn một trang bìa:

• Kích tab Insert trên nhóm Ribbon

• Kích nút Cover Page trên nhóm Pages.

• Chọn một kiểu trang bìa.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Chèn một trang trống

Để chèn một trang trống:

• Kích tab Insert trên nhóm Ribbon.

• Kích nút Blank Page trên nhóm Page.

MS Word - Bài 11: Định dạng trang

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here