Quản Trị Mạng – Số thứ tự tự động cho phép bạn định dạng và tổ chức văn bản với các số, các bullet (dấu chấm tròn), hay một đường viền. Để tạo số thứ tự tự động trong Word 2007, bạn sẽ sử dụng tính năng Bullets and numbering trong tab Paragraph.

MS Word - Bài 15: Tạo số thứ tự tự động

Bulleted and Numbered

Các danh sách Bullet có các dấu chấn tròn, danh sách các Number có các số và danh sách các Ountline là sự phối hợp giữa các số và các chữ cái phụ thuộc vào sự tổ chức của danh sách.

Để thêm một thứ tự tự động vào văn bản có sẵn:

• Lựa chọn văn bản bạn muốn để tạo một thứ tự tự động

• Trong nhóm Paragraph trên tab Home, kích vào nút danh sách Bulleted hoặc Numbered

MS Word - Bài 15: Tạo số thứ tự tự động

Để tạo một thứ tự tự động mới:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn thứ tự tự động trong tài liệu

• Kích nút danh sách Bulleted hoặc Numbered

• Rồi nhập nội dung bình thường

Số thứ tự tự động lồng

Số thứ tự tự động lồng là danh sách có một vài cấp độ. Để tạo một thứ tự tự động lồng:

• Tạo thứ tự tự động của bạn theo sự hướng dẫn phía trên

• Kích nút Increase Indent hay Decrease Indent

MS Word - Bài 15: Tạo số thứ tự tự động

Định dạng danh sách thứ tự tự động

Hình ảnh chấm tròn và số có thể được thay đổi bằng cách sử dụng hộp thoại Bullets or Numbering.

• Lựa chọn toàn bộ thứ tự tự động để thay đổi tất cả các dấu chấm tròn hay số, hoặc đặt con trỏ lên một dòng trong danh sách thứ tự tự động để thay đổi một Bullet

• Kích phải chuột

• Kích vào mũi tên bên cạnh danh sách Bulleter hay Numbered và chọn một Bullet hay Numbering khác.

MS Word - Bài 15: Tạo số thứ tự tự động

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 16: References and Citations

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here