Quản Trị Mạng – Sử dụng Styles trong Word sẽ cho phép bạn định dạng nhanh một tài liệu với một cách nhìn nhất quán và chuyên nghiệp. Styles có thể được lưu để sử dụng trong nhiều tài liệu.

Áp dụng các Styles

Có nhiều kiểu styles có sẵn trong Word mà bạn có thể sử dụng. Để xem các styles có sẵn, kích hộp thoại Styles trên nhóm Styles trong tab Home. Để áp dụng một Styles:

• Lựa chọn đoạn văn bản muốn áp dụng.

• Kích vào hộp thoại Styles.

MS Word - Bài 7: Styles

• Chọn Styles bạn muốn

MS Word - Bài 7: Styles

Tạo Styles mới

Bạn có thể tạo Styles mới cho việc định dạng mà bạn sử dụng thường xuyên. Có hai cách để tạo Styles mới: New Styles hoặc New Quick Styles.

New styles

Để tạo một New style:

• Kích vào hộp thoại Styles

• Chọn nút New Style

MS Word - Bài 7: Styles

• Hoàn thành hộp thoại New Style.

• Ở phía dưới hộp thoại, bạn có thể chọn để thêm vào từ Quick Styles List hoặc chỉ áp dụng nó trong tài liệu này.

MS Word - Bài 7: Styles

New Quick Style

Để tạo một Style đơn giản:

• Đưa con trỏ vào bất kỳ nơi nào trong Style được chọn.

• Kích chọn hộp thoại Styles

• Kích Save Selection as New Quick Style

MS Word - Bài 7: Styles

Style Inspector

Để xác định Style của một phần cụ thể trong một tài liệu:

• Đưa con trỏ vào bất kỳ nơi nào trong văn bản mà bạn muốn giải thích Style.

• Chọn thực đơn Styles Drop Down.

• Kích nút Style Inspector.

MS Word - Bài 7: Styles

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 8: Chèn bảng

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here