Quản Trị Mạng – Bảng được sử dụng để hiển thị dữ liệu trong một định dạng bảng. Làm sao để tạo bảng trong Word, định dạng bảng Word 2007 như thế nào? Mời các bạn theo dõi hướng dẫn dưới đây nhé.

Tạo bảng

Để tạo một bảng:

• Đặt con trỏ vào trang nơi bạn muốn tạo bảng

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon.

• Kích vào nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo một bảng theo một trong 4 cách sau:

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

– Đánh dấu số dòng và cột

– Chọn Insert Table và nhập số dòng và cột

– Chọn vào Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột

– Chọn Quick Tables và chọn bảng.

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

Nhập dữ liệu trong một bảng

Đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin. Và bắt đầu nhập

Chỉnh sửa cấu trúc bảng và định dạng bảng

Để chỉnh sửa cấu trúc của bảng:

• Kích vào bảng và bạn sẽ thấy có hai tab mới trên vùng Ribbon là: DesignLayout. Hai tab này dùng để thiết kế và bố trí bảng.

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

Trên tab Design, bạn có thể chọn:

• Table Style Options

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

• Table Styles

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

• Draw Borders

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

Để định dạng bảng, kích vào bảng và chọn tab Layout. Tab Layout này cho phép bạn thực hiện:

MS Word - Bài 8: Tạo bảng

• Xem Gridlines và Các thuộc tính (có trên nhóm Table).

• Chèn dòng và cột (có trên nhóm Row & Columns).

• Xóa bảng, Dòng và cột (nhóm Rows & Columns).

• Trộn hoặc tách các ô (có trên nhóm Merge).

• Tăng và giảm kích thước ô (có trong nhóm Cell Size).

• Canh lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng văn bản (nhóm Alignment).

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 9: Graphics

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here