Quản Trị Mạng – Word 2007 cho phép bạn chèn các ký tự đặc biệt, ký hiệu, hình ảnh, hình minh họa và các hình mờ. Bạn có thể truy cập vào các ký tự đặc biệt, chèn hình ảnh, ký hiệu toán học này từ menu Symbols và Illustrations trên Word.

Dưới đây là hình ảnh minh họa và hướng dẫn chi tiết:

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Các ký hiệu và ký tự đặc biệt

Các ký tự đặc biệt như hệ thống chấm câu, cách khoảng, hoặc các ký tự đồ họa mà không có sẵn trên bàn phím. Để chèn các ký hiệu và các ký tự đặc biệt:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn ký hiệu

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon

• Kích nút Symbol trên nhóm Symbols

• Chọn ký hiệu phù hợp.

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Công cụ toán học

Word 2007 cho phép bạn chèn các công thức toán học. Để xem công cụ toán học:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn công thức toán học

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon

• Kích nút Equation trên nhóm Symbols

• Chọn công thức toán học phù hợp hoặc kích Insert New Equation

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

• Để chỉnh sửa công thức toán học: Kích chọn công thức và tab Design sẽ xuất hiện trên vùng Ribbon

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Hình minh họa, ảnh và SmartArt

Word 2007 cũng cho phép bạn chèn các minh họa và hình ảnh vào tài liệu. Để chèn các minh họa:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn hình minh họa hay hình ảnh

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon

• Kích nút Clip Art

• Hộp thoại xuất hiện và bạn có thể tìm hình mẫu

• Chọn hình minh họa bạn muốn chèn

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Để chèn một hình ảnh:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon

• Kích nút Picture

• Duyệt qua hình ảnh bạn muốn chèn và chọn ảnh.

• Kích Insert

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Smart Art là tập hợp các loại đồ họa bạn có thể sử dụng để tổ chức thông tin trong tài liệu. Để chèn SmartArt:

• Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn minh họa hay hình ảnh

• Kích tab Insert trên vùng Ribbon

• Kích nút SmartArt

• Kích vào SmartArt bạn muốn

• Kích mũi tên phía bên trái để chèn văn bản hoặc gõ văn bản trong đồ họa.

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Kích thước đồ họa (hình ảnh)

Tất cả hình vẽ có thể tăng hay giảm kích thước bằng cách kích vào ảnh và kích vào một góc của ảnh rồi kéo để tăng hay giảm kích thước ảnh cho phù hợp.

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Hình mờ

Một hình mờ là một ảnh trong suốt mà xuất hiện ngay sau văn bản trong tài liệu. Để chèn một hình mờ:

• Kích tab Page Layout trên vùng Ribbon

• Kích nút Watermark trong nhóm Page Background

• Kích chọn Watermark bạn muốn hoặc kích Custom Watermark và tạo một hình mờ riêng.

• Để bỏ một hình mờ, thực hiện các bước như trên nhưng chọn Remove Watermark.

MS Word - Bài 9: Chèn ảnh, ký tự toán học, đặc biệt vào tài liệu

Bài tiếp theo: MS Word – Bài 10: Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here