Sẽ là một điều rất khó chịu nếu bạn đã rất công phu để tùy chỉnh nền của văn bản cho phù hợp nhưng khi in ra thì nó lại chỉ in nội dung văn bản. Theo Website của Microsoft Office, nền văn bản dù được người dùng tạo nhưng mặc định nó sẽ không được in ra, vì vậy hôm này chúng ta sẽ học cách làm thế nào để Word in nền của văn bản

Trước tiên bạn phải có một tài liệu đã được tạo và đã có màu nền mà bạn muốn. Bây giờ chúng ta cần phải tạo một vài thay đổi để màu nền được in ra.

MS Word: In tài liệu Word kèm hình - màu nền

Nhấn vào nút Office và vào phần Word Options. Sau đó vào phần Display, kéo thanh cuộn xuống phần Printing Options và đánh dấu chọn vào phần "Print background colors and images", cuối cùng nhấn OK.

MS Word: In tài liệu Word kèm hình - màu nền

Thực hiện thao tác này bất kì lúc nào bạn muốn màu nền hoặc hình ảnh được in ra kèm với tài liệu. Tùy chọn này áp dụng cho tất cả các tài liệu trong Word 2007 vì vậy hãy chắc chắn và không chọn tùy chọn này trong các tài liệu khác mà bạn không muốn in màu nền.

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here