Người Việt Từ Nhà Ra Đường là cuốn sách nói về nghệ thuật nói, mỗi người chỉ có một cái mũi vừa để thở vừa để ngửi. Cũng chỉ có một cái lưỡi vừa để nói vừa để ăn. Nhưng có hai con mắt, có hai cái tai…Có phải tạo hóa sinh ra như thế để nói rằng làm người phải nghe nhiều, nhìn nhiều mà chỉ nên nói ít hơn, ngửi ít hơn không

Những người làm nghề nói như phát thanh viên, báo cáo viên họ cũng chỉ nói những gì trong khuôn khổ cho phép chứ không thể tùy tiện, nói vong mạng, nói cho sướng miệng, nói cho hả, nói để chiến thắng, nói để khoe tài, nói lấy được.

Bài học nhường nhịn “im lặng là vàng” thật quý giá nhưng đôi khi có người nóng tính, không nhịn được, phải nói cho hả, cho “nó biết tay…” về nhà ngẫm lại thì hơi muộn. Trước hết là thu nhận một cái stress vào mình rồi, với người huyết áp cao càng nguy hiểm.

Người Việt Từ Nhà Ra Đường

Nguồn: Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here